CFO Anette Nordskog i Aller Media og redaksjonssjef Jonas Pettersen i Dagbladet Pluss her under pressekonferansen til Medietilsynet 04.11.19.
CFO Anette Nordskog i Aller Media og redaksjonssjef Jonas Pettersen i Dagbladet Pluss her under pressekonferansen til Medietilsynet 04.11.19. (Erik Waatland)

Her er begrunnelsen: Derfor får ikke Dagbladet Pluss pressestøtte

Medietilsynet har vurdert at Dagbladet Pluss har for få tidsaktuelle saker og for få saker av politisk- og samfunnsmessig betydning til å fylle kravet om «løpende nyhetsoppdatering», sier de i en pressemelding.

Saken oppdateres

Det har lenge vært knyttet stor spenning til hvorvidt Dagbladet Pluss vil få innvilget pressestøtte eller ikke. Mandag kom svaret: Dagbladet Pluss får ikke innvilget sin søknad om pressestøtte

Klokken 14 legges bakgrunnsdokumentene for avslaget fram. I en innholdsanalyse av Dagbladet Pluss, utført av forskere ved Høgskulen i Volda, går de gjennom hva slags artikler Dagbladet Pluss egentlig publiserer - blant annet for å finne ut av hvorvidt de kvalifiserer til å motta støtte gjennom ordningen. 

– Med utgangspunkt i den innholdsanalysen er det vår vurdering at Dagbladet Pluss isolert sett ikke kan sies å ha et bredt tilbud av nyhets- og aktualitetsstoff, sa Medietilsynets direktør Mari Velsand under pressekonferansen.

Se intervju med Dagbladet Pluss her:

 

Medietilsynet: For få tidsaktuelle saker

«Medietilsynet har vurdert innholdet i publikasjonen Dagbladet Pluss, ettersom det er det selvstendige selskapet Dagbladet Pluss AS som søker støtte. I vurderingene av om Dagbladet Pluss kvalifiserer til støtte er det dermed Dagbladet Pluss isolert sett som skal vurderes, ikke andre publikasjoner eller annet redaksjonelt innhold som er produsert av Dagbladet AS».

Medietilsynet har vurdert at Dagbladet Pluss har for få tidsaktuelle saker og for få saker av politisk- og samfunnsmessig betydning til å fylle kravet om «løpende nyhetsoppdatering», skriver de i meldingen. 

– For å få støtte må hovedformålet med publikasjonen være å formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten, og publikasjonen må ha et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Etter grundige analyser og vurderinger er vi kommet fram til at Dagbladet Pluss som selvstendig medium ikke oppfyller vilkårene om formål og innhold, sier Velsand i meldingen.

Som en del av saksbehandlingen har Medietilsynet innhentet juridiske og økonomiske vurderinger fra rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO og analyser av innholdstilbudet til Dagbladet Pluss fra Høgskulen i Volda.

– Medietilsynet har kommet frem til beslutningen om å avslå søknaden fra Dagbladet Pluss AS etter en helhetlig vurdering. Vårt vedtak er også i tråd med anbefalingene i de eksterne rapportene og innstillingen fra Tilskuddsutvalget, sier Velsand. Tilskuddsutvalget er oppnevnt av Kulturdepartementet og gir råd til Medietilsynet når nye søkere vurderes.

 

Overrasket over avslaget

Ansvarlig redaktør i Dagbladet, Alexandra Beverfjord, sa til Medier24 da avslaget ble klart at de er overrasket over avslaget. 

– Vi har ment at Dagbladet Pluss har vært kvalifisert for ordningen om produksjonsstøtte i henhold til forskriften, og vi er overrasket over at Medietilsynet konkluderer som de gjør. Vi kommer til å sette oss grundig inn i begrunnelsen til Medietilsynet, og deretter vurdere hvordan vi tar saken videre, sa Beverfjord til Medier24 mandag formiddag.

Medier24 har i lenge tid forsøk å få innsyn i hele analysen, og har blitt gitt delvis innsyn. Prosjektleder for innholdsanalysen, Lars Halvorsen ved HiVolda, skrev følgende i en sms til Medier24 tidligere i høst: 

– Med en gang vedtaket er offentlig, og D+ har fått innsyn i rapporten, vil den gjøres tilgjengelig i sin helhet.

 

– Lavere andel politikk og samfunnsliv

I innholdsanalysen av Dagbladet Pluss, som er laget av forskere ved Høgskulen i Volda, skriver de blant annet følgende i sin oppsummering: 

«Innholdsanalysen viser at Dagbladet Pluss holder et kvalitetsnivå (definert ved kildebruk) på linje med nyhetsaviser. Sakene er dessuten i all hovedsak godt laget, med journalistiske poenger og de er isolert sett av allmenn interesse. Dagbladet Pluss har et bredt temamessig stofftilfang, men lavere andel politikk og samfunnsliv enn Dagsavisen i vår sammenlikning. Andelen politisk relatert stoff er også noe lavere enn det tidligere undersøkelser viser for VGs papirutgave. Vi vil påpeke at andelen stoff som handler om det offentlige er relativt lav i forhold til andelen stoff som enten handler om privat livsstil eller først og fremst er ment å underholde», skriver de. 

Forskerne mener blant annet å ha funnet at de ikke «holde allmennheten orientert om det som skjer rundt oss». 

«Vi er av den oppfatning av Dagbladet Pluss ikke er et medium som holder allmenheten orientert om det som skjer rundt oss. Så lenge produksjonsstøtten har eksistert har det vært en allmenn oppfatning at en avis må oppdatere leserne sine på det løpende nyhetsbildet. Det fins en rekke andre publikasjoner som er journalistisk gode og bringer mye nyttig informasjon og kunnskap, men hvis de ikke oppfyller kravet om nyhetsformidling, vil de ikke bli oppfattet som aviser», skriver de videre i sin i oppsummering og videre: 

«Vi vurderer det derfor slik at Dagbladet Pluss ikke har et innhold som tilfredsstiller kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier», skriver forskerne. 

  

Dette står i forskriften: 

Kriteriene for hvem som kan få pressestøtte eller ikke, ligger blant annet i forskriften om tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. 

I den står det blant annet (Medier24s uthevelser): 

Tilskudd etter denne forskriften gis bare til nyhets- og aktualitetsmedium som:

1. har som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten. Tilskudd gis ikke til medium som har som hovedformål å drive med reklame eller markedsføring. Tilskudd gis heller ikke til medium som hovedsaklig er rettet mot medlemmer eller ansatte i bestemte organisasjoner, foreninger eller selskap.

2. inneholder et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Tilskudd gis ikke til medium som inneholder en overvekt av annonser. Tilskudd gis heller ikke til medium som i all hovedsak inneholder stoff om ett eller noen få samfunnsområder, eller som i hovedsak inneholder stoff vinklet ut fra en spesiell faglig, politisk, ideologisk, religiøs eller etnisk bakgrunn.

3. har en ansvarlig redaktør med status som svarer til bestemmelsene i Redaktørplakaten.

4. tar reell betaling for nyhets-, aktualitets- og debattstoff og annonser etter en offentlig tilgjengelig prisliste.

5. selger minst halvparten av sitt godkjente netto opplag gjennom abonnement. Produktet solgt i løssalg skal være identisk med produkt solgt i abonnement.
Vilkårene ovenfor må ha vært oppfylt i minst ett kalenderår før tilskudd ytes.

Se pressekonferansen i opptak her

Til toppen