Administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL, adm. dir Per Brikt Olsen i Fagpressen, leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag og leder Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. Bildet er fra et møte i en annen anledning tidligere i høst.
Administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL, adm. dir Per Brikt Olsen i Fagpressen, leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag og leder Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. Bildet er fra et møte i en annen anledning tidligere i høst. (Bilde: Erik Waatland)

Hvor stort er omfanget av seksuell trakassering i mediene? Nå har organisasjonene sendt ut den store undersøkelsen

Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Redaktørforening, Fagpressen og Landslaget for lokalaviser står bak en omfattende felles kartlegging.

Slik ser undersøkelsen ut.
Slik ser undersøkelsen ut.

I kjølvannet av den store #MeToo-kampanjen i høst varslet flere medieorganisasjoner for noen uker siden en omfattende, felles kartlegging for å finne omfanget av seksuell trakassering i bransjen. 

Tirsdag formiddag begynte e-poster med spørreskjemaer å rulle ut til ansatte og ledere i norske mediebedrifter. 

Undersøkelsen gjennomføres gjennom et nettbasert skjema som besvares helt anonymt. Norsk Redaktørforening understreker i sin omtale av undersøkelsen at det selvsagt er frivillig, men at man oppfordrer flest mulig til å besvare den: 

 
  Bilde: Fredrik Sandberg/TT

Undersøkelsen er utarbeidet av bransjeorganisasjonene, i samarbeid med Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidsforsknings­­instituttet og Universitetet i Bergen, og etter råd fra Datatilsynet for å ivareta den enkeltes personvern.  

Ifølge NR er det første gang en så omfattende undersøkelse gjennomføres. Målet er å kartlegge omfanget, for å bedre kunne sette i verk tiltak, heter det: 

- Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep i norsk mediebransje. Det er ikke tidligere gjennomført en så omfattende og bred undersøkelse om disse temaene. Ved å kartlegge omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep, vil vi også kunne sette inn tiltak og gjøre ledere og medarbeidere bedre i stand til å forebygge og håndtere tilfeller av seksuell trakassering i mediehusene. Målet er at ingen medarbeidere i norske mediebedrifter skal utsettes for trakassering og overgrep.

Til toppen