NILS ØY - mangeårig generalsekretær i Norsk Redaktørforening.
NILS ØY - mangeårig generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Hvordan bruke offentlighetsloven? Ny bok fra Nils Øy.

Praktisk guide og kommentarutgave.

nils øy
NILS ØY - mangeårig generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

 - «Kommentarbok til offentleglova» er spesielt viktig for journalister som ofte kommer ut for saker de trenger innsyn i, og der kunnskap om offentleglova er avgjørende for jobben som skal gjøres, skriver Norsk Redaktørforening på nored.no

Tolkningen av lovene blir underbygget av en rekke konkrete kommentarer og avgjørelser fra Sivilombudsmannen, fylkesmenn, departementer og andre.

I tillegg til selve offentleglova med forskrifter inneholder boken en oversikt over innsynsretter i andre lover og rett til innsyn i privat virksomhet.Boken er utgitt på IJ-forlaget med støtte fra Pressens Faglitteraturfond.

Til toppen