AVSLØRER ANUNDSEN: Bergens Tidende har i hele høst og vinter avslørt Justisdepartementet gang på gang om asylbarna. Innfelt til høyre: Sjefredaktør Gard Steiro i BT.
AVSLØRER ANUNDSEN: Bergens Tidende har i hele høst og vinter avslørt Justisdepartementet gang på gang om asylbarna. Innfelt til høyre: Sjefredaktør Gard Steiro i BT.

«I dag sender vi i spekulative og uetterrettelige BT en trøstende tanke til departementet.»

BT-redaktør etter nok et slag for Anundsen & co.

Asylbarna-skandalen bare vokser, i stor grad takket være utrettelig og undersøkende journalistikk fra Bergens Tidende.

I dag skriver avisa at Justisdepartementet vedgår feil i oversettelsen av det mye omtalte protestbrevet. Det skal sågar finnes fire forskjellige oversettelser av brevet.

BT har flere ganger fått kritikk fra statssekretær Jøran Kallmyr, blant annet for å være «spekulative».

Slik følger Kallmyr opp i dag til avisa:

- Min kritikk gikk først og fremst på BTs arbeidsmetoder. Dere ga oss ikke tid til å undersøke hvilket brev dere satt på. Dere delte ikke originalbrevet og oversettelsen med oss før dere trykket saken i torsdagsavisen, sier Kallmyr.

Slik kommenterer sjefredaktør Gard Steiro i BT saken overfor egen avis:

- Jeg har vanskelig for å forstå Kallmyrs kritikk. BT ba om innsyn i dette brevet for to uker siden. Vår begjæring ble avslått av UD den 20. januar. Jeg regner med at de leser dokumentene før de nekter å utlevere «av hensyn til Norges utenrikspolitiske interesser». Regjeringsapparatet burde i alle fall hatt tid til å lese seg opp da BT over én uke senere sendte over spørsmål om brevet. Da hadde vi fått tak i en kopi uten departementets hjelp. Det kan uansett ikke være BTs ansvar å hjelpe Justisdepartementet eller UD med å kvalitetssikre oversettelsen av deres egne brev - og i alle fall ikke når det gjelder brev de ikke engang vil gi oss innsyn i.

…og på facebook er han en smule mer frittalende:

Også på twitter - hvor reaksjonene fra andre tvitrere er ganske unisone:

Til toppen