PÅ PRESSEKONFERANSE: Revisor Kåre Uppstrøm, advokat Dag Drevvatne, nestleder Silje Skiphamn i SKUP-styret og styreleder Jan Gunnar Furuly.
PÅ PRESSEKONFERANSE: Revisor Kåre Uppstrøm, advokat Dag Drevvatne, nestleder Silje Skiphamn i SKUP-styret og styreleder Jan Gunnar Furuly. (Foto: Gard L. Michalsen)

I fjor ble nestleder tatt i juks. Nå går daglig leder etter underslag. «Denne saken stiller oss i forlegenhet»

Tirsdag gikk SKUPs daglige leder Jens Egil Heftøy på dagen etter økonomisk mislighold. Nå varsler stiftelsen full gjennomgang.

Tirsdag kveld sprakk bomben i det norske pressemiljøet: Sekretariatsleder Jens Egil Heftøy går på dagen fra jobben i Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse, etter av det er blitt avdekket underslag.

Da Heftøy ble konfrontert med forholdet tirsdag, erkjente han det og trakk seg på dagen fra jobben.

Foreløpig er det snakk om et beløp på 43.000 kroner, et beløp Heftøy nå vil betale tilbake.

Saken er imidlertid ikke over med det. Det kan bli rettssak, og saken blir politianmeldt.

SKUP vil heller ikke utelukke at det kan ligge flere lik i skapet.

- Vi er ikke sikre på totalbildet her. Det blir det opp til den videre revisjon å avdekke, sier styreleder Jan Gunnar Furuly til Medier24.

  • Les SKUP-styrets pressemelding nederst i saken. Se også videointervju fra pressekonferansen lenger ned i sakne.

RETT FØR SKUP 2016: Styremedlem John Bones, styreleder Jan Gunnar Furuly og daværende daglig leder Jens Egil Heftøy i SKUP. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)
RETT FØR SKUP 2016: Styremedlem John Bones, styreleder Jan Gunnar Furuly og daværende daglig leder Jens Egil Heftøy i SKUP. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen) Foto: Gard L. Michalsen

Lyste rødt før SKUP-konferansen

Styrelederen møtte pressen på Thon Hotel Rosenkrantz tirsdag kveld, sammen med nestleder Silje Skiphamn, revisor Kåre Uppstrøm, advokat Dag Drevvatne. Kontrollutvalgets leder Heidi Molstad Andresen var også til stede, og det samme var Trond Idås fra NJ, på vegne av SKUPs råd.

Her hadde SKUPs styre med flere vært samlet til møter hele tirsdag, og det var altså først i dag Jens Egil Heftøy ble konfrontert med forholdet.

Dette etter at styret sammen med revisor og andre involverte har jobbet på spreng med saken siden SKUP-konferansen for en drøy uke siden.

I forkant av konferansen fikk man plutselig beskjed om at det som skulle være et overskudd på over 100.000, ble til et underskudd på mer enn 100.000 i motsatt retning.

Bak dette lå feilføringer som man fant plausible forklaringer på. Men ved nærmere ettersyn dukket altså underslaget opp.

- Under en gjennomgang fra revisor, ble det reist «røde flagg» og funnet private føringer i regnskapet, sier styreleder Jan Gunnar Furuly.

Se intervju fra pressekonferansen: 

Har hatt kontakt med sponsorene

- Daglig leder har erkjent forholdet. Har han sagt noe eller beskrevet årsaken til dette?

- Vi er i dialog, og han har forklart seg. Det er ikke riktig å gå inn på noe mer enn det, føler jeg, svarer Furuly.

- Han har opptrådt meget ryddig, legger advokat Dag Drevvatne til. Drevvatne ble koblet på saken fra SKUPs side mandag denne uka, altså for én dag siden.

- Dette er en betrodd medarbeider og for mange en kollega og venn. Gjør det saken ekstra vanskelig for SKUP?

- Det vil jeg egentlig ikke kommentere, sier Furuly.

SKUP-STYRET 2015: Slik så SKUP-styret ut i januar 2015, fra venstre: Frode Rekve (Institutt for Journalistikk), Anne Skalleberg Gjerde (Dagens Næringsliv), Maren Sæbø (Verdensmagasinet X), Silje Skiphamn (Dagsavisen Fremtiden), Daniel Butenschøn (Dagens Næringsliv), John Bones (VG), Jan Gunnar Furuly (Aftenposten), Jens Egil Heftøy (daglig leder SKUP), Ina Gundersen (Stavanger Aftenblad), Fredrik Solvang (NRK), Jens Christian Nørve (TV2), Marianne Tønset (Adresseavisen) og Ola Haram (TV2). (Foto: Gard L. Michalsen)
SKUP-STYRET 2015: Slik så SKUP-styret ut i januar 2015, fra venstre: Frode Rekve (Institutt for Journalistikk), Anne Skalleberg Gjerde (Dagens Næringsliv), Maren Sæbø (Verdensmagasinet X), Silje Skiphamn (Dagsavisen Fremtiden), Daniel Butenschøn (Dagens Næringsliv), John Bones (VG), Jan Gunnar Furuly (Aftenposten), Jens Egil Heftøy (daglig leder SKUP), Ina Gundersen (Stavanger Aftenblad), Fredrik Solvang (NRK), Jens Christian Nørve (TV2), Marianne Tønset (Adresseavisen) og Ola Haram (TV2). (Foto: Gard L. Michalsen) Foto: Gard L. Michalsen

- I fjor hadde man en nestleder - Daniel Butenschøn - som trakk seg etter plagiat og juks. I dag går daglig leder av etter økonomisk mislighold. På hvilken måte påvirker dette SKUPs tillit?

- Det er klart at vi er en organisasjon som er veldig avhengig av tillit. Både overfor opinionen og bedrifter som deltar i stiftelsens arbeid. Og denne saken stiller oss i forlegenhet, ikke minst overfor de sponsorene SKUP har, sier styrelederen.

Furuly legger til at man i forkant av dagens pressemelding hadde kontakt med viktige sponsorer, blant dem Utenriksdepartementet, som støttet den globale gravekonferansen på Lillehammer i fjor høst med 2 millioner kroner. Lignende kontakt har man hatt med Fritt Ord, som også støttet konferansen.

- Men jeg føler meg rimelig sikker på at disse pengene har gått til formålet, og at GIJC ble en suksess, sier Furuly om konferansen.

Håper åpenhet kan gjennopprette tilliten

- Dette er et forholdsvis lite beløp, men er det SKUPs karakter som gjør saken ekstra alvorlig?

- Det avgjørende for SKUP er at man ikke kan ha en daglig leder og ansikt utad som ikke har tillit, kommenterer advokat Dag Drevatne.

Advokaten og SKUP kunne ikke på tirsdagens pressekonferanse kommentere hvorvidt underslaget var gjort med uaktsomhet, forsett eller overlegg - altså hvor bevisst det var.

Men Drevvatne understreker:

- Uansett hva som ligger bak, så holder det ikke til å opprettholde den nødvendige tilliten, sier han.

Hvorvidt dette vil være et strafferettslig spørsmål, vil SKUP ikke kommentere, annet enn at man har vedtatt å politianmelde saken.

Når SKUP nå skal forsøke å gjenoppbygge tilliten, peker styreleder Jan Gunnar Furuly blant annet på åpenheten de ønsker å utvise i denne saken:

- Det er vi som kontrollerer kontrollørene. Da vi må tåle å bli tittet i kortene, og vil praktisere åpenhet om det vi finner, sier han.

Advokat Drevvatne kommenterer saken og hans klienters opptreden, slik:

- Den måten stiftelsen har opptrått på, oppfatter jeg som meget god. Jeg kom inn i saken i går kveld, og det jeg har fått høre, er akkurat det samme som pressen får høre nå. Det er høyst uvanlig at det ikke er to forskjellige historier.

Et uvanlig år for stiftelsen

2015 har vært et spesielt år for SKUP-stiftelsen, som i fjor hadde en omsetning på 8 millioner - mot 2 millioner kroner i et vanlig år.

Dette altså på grunn av den internasjonale gravekonferansen på Lillehammer i fjor høst.

- Samtidig er ikke regnskapet voldsomt - SKUPs bilager er begrenset til to permer, understreker revisor Kåre Uppstrøm.

Hvorvidt arbeidsmengden eller belastningen er en omstendighet eller årsak til misligholdet, ville ikke styret kommentere. SKUP understreker at styreleder Jan Gunnar Furuly også var frikjøpt en periode på fire måneder i fjor høst for å bidra til konferansen.

SKUP setter regnskapet ut igjen

Med til historien hører det at stiftelsens daglige leder selv har ført regnskapet. Fram til 2009 hadde SKUP ekstern regnskapsfører, og daglig leder i 40 prosent stilling.

Da Jens Egil Heftøy ble ansatt i full stilling i 2009, var det blant annet for å ta hånd om inntektene - og å føre regnskapet selv.

- I etterpåklokskapens lys: Var det riktig at man skulle føre regnskapet selv?

- Det har fungert godt fram til nå, kommenterer Furuly i dag.

- Men styret har i dag vedtatt å sette ut regnskapet til et byrå, legger han til.

Styret må også raskt ta stilling til veien videre for driften av stiftelsen - og veien fram mot de neste arrangementene. Det vil si SKUP-konferansen neste vår, men også en ny data-konferanse i høst.

Målet vil være å få på plass et sekretariat igjen, men her vil man «skynde seg sakte»:

- Vi må gjøre noe fotarbeid og finne ut hvilken retning vi skal gå. Forutsetningen for stillingen er annerledes når vi tar ut regnskapet; da snakker vi ikke lenger om en 100 prosent stilling, sier styrelederen.

- Hvordan vil denne saken påvirke neste års konferanse?

- Vi er totalt avhengig av vår tillit og anseelse - og håper selvsagt på å arrangere en god SKUP-konferanse også neste år, sier Jan Gunnar Furuly.

Dette er pressemeldingen SKUP-styret sendte ut tirsdag kveld: 

Sekretariatslederen i Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) har i dag sagt opp sin stilling med umiddelbar virkning. 

Dette skjer etter at SKUPs revisor i forbindelse med den årlige revisjonen av stiftelsens regnskap har avdekket manglende kostnadsdokumentasjon, samt privat og ikke-autorisert forbruk.

Revisor har i den forbindelse gjort en korrigering for dette i regnskapet med til sammen kr 42.859, og sekretariatsleder vil innbetale beløpet. 

Det er nå satt i gang en detaljert gjennomgang for å fastslå det totale omfanget.

SKUP-styret har innhentet revisjonsbistand fra Baker Tilly Grimsrud & Co og advokatbistand.  

- SKUP-styret beklager at stiftelsen har havnet i denne situasjonen. Vi ønsker å få klarhet i hva som har skjedd og ha åpenhet om resultatene av gjennomgangen, sier styreleder Jan Gunnar Furuly.

- Foreløpig er dette en personalsak. Vi har ikke hele bildet, og kan ikke gi flere detaljer på det nåværende tidspunkt, sier han.  

Forholdet vil bli anmeldt til politiet i morgen tidlig.

 

 

Til toppen