PFU 18. desember
PFU 18. desember (Foto: Jan Magnus Weiberg-Aurdal)

PFU:

iTromsø slapp fellelse i PFU for artikkel om sykehjem

– Etter en samlet vurdering har iTromsø ikke brutt god presseskikk, konkluderte PFU med.

iTromsø ble ikke felt i PFU onsdag for å ha brutt god presseskikk for artikkelen «Nabo har saksøkt dement enke (82) som sitter i rullestol og bor på sykehjem: – Vi er sjokkert», som ble publisert i mai i år. 

Utvalget fulgte dermed innstillingen til PFU-sekretariatet.

Der heter det blant annet:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) registrerer at klager mener det er mer fra sakskomplekset som burde ha blitt omtalt, men PFU minner om at utvalgets oppgave er å vurdere om noe av det publiserte var i strid med god presseskikk. I PFU-klagen vises det til andre forhold som, hvis de var blitt omtalt, kunne ha stilt beskyldninger mot klager i et annet lys. Utvalget utelukker ikke at det er tilfelle, men basert på den foreliggende dokumentasjonen har ikke utvalget grunnlag for å mene at iTromsø var presseetisk forpliktet til å trekke inn disse forholdene i
den påklagede publiseringen.

Etter en samlet vurdering har iTromsø ikke brutt god presseskikk.»

Det var i mai at iTromsø publiserte artikkelen med tittelen: «Nabo har saksøkt dement enke (82) som sitter i rullestol og bor på sykehjem: – Vi er sjokkert». 

 

Klageren er sakssøkeren, som mener at iTromsø har brutt med god presseskikk blant annet fordi hun ikke fikk publisert et leserinnlegg i avisa i etterkant av publisering av saken.

De viser i klagen til punktene 1.5, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.13, 4.14 og 4.15 i Vær Varsom-plakaten. 

iTromsø avviser brudd på god presseskikk, og skriver blant annet:

«Etter vår oppfatning har vi dekket denne sivilrettslige saken på vanlig journalistisk vis. Vi har innhentet de skriftlige sluttinnleggene til partene og vi har intervjuet partene gjennom deres prosessfullmektige. Det er verdt å påpeke at saksøkte i denne rettstvisten er dement og at hun følgelig vanskelig lar seg intervjue» og legger til:

«Når det gjelder [klager] ble det i samtale mellom vår journalist og klagers advokat/prosessfullmektig spurt om det var advokaten eller saksøker som skulle uttale seg i saken. Advokaten opplyste da at hun kunne svare på vegne av sin klient». 

Til toppen