PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.
PFU-leder Alf Bjarne Johnsen. (Foto: Eira Lie Jor)

Knusende fellelse for Øksnesavisa i PFU

– Det må være et av de mest drepende forslagene til uttalelse vi har kommet med noen gang, og jeg mener det er helt på sin plass, åpnet utvalgsmedlem Kristin Taraldsrud Hoff debatten i utvalget med.

– Det må være et av de mest drepende forslagene til uttalelse vi har kommet med noen gang, og jeg mener det er helt på sin plass, åpnet utvalgsmedlem Kristin Taraldsrud Hoff debatten i utvalget med.

Saken som utvalget diskuterte dreier seg om flere saker fra Øksnesavisa - hvor kommunen har klaget inn en artikkel med tittelen «Omgikk Lov om offentlig anskaffelse», hvor avisa blant annet skrev: «Etter det Øksnesavisa har fått kjennskap til, gikk Øksnes kommune den 7.12.2017 gjennom teknisk enhet, til anskaffelse av en splitter ny Mitsubishi Outlander stasjonsvogn.». Avisa skrev også at bilen er leaset av driftssjef Kristian Haugen og at den ikke brukes i henholdt til regelverket.

Etter en lengre debatt i utvalget konkluderte utvalget med brudd på en rekke punkter: 2.2, 3.2, 4.2 og 4.14.

– PFU har felt Øksnesavisa på 2.3, 3.2, 4.2 og 4.14, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen da utvalget konkluderte. 

Saken utvalget diskuterte er skrevet av redaktøren i lokalavisa, som kommunen mener har en agenda mot «teknisk enhet» i kommunen, blant annet knyttet til vedlikeholdet av veien fram til redaktørens hus. 

I klagen viser kommunen til at de mener at avisa har brutt følgende 11 punkter i Vær Varsom-plakaten: 

 • 2.2 – redaksjonell uavhengighet
 • 2.3 – åpenhet om bakenforliggende forhold
 • 2.4 – private fordeler
 • 3.2 – kildekritikk og kontroll av opplysninger
 • 3.3 – premiss
 • 3.8 – korrigering av uttalelser
 • 4.1 – saklighet og omtanke
 • 4.2 – skille fakta og kommentar
 • 4.4 – dekning for titler
 • 4.13 – retting av feil
 • 4.14 – samtidig imøtegåelse

Sekretariatet mente avisa skulle felles på en rekke av klagepunktene: 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 4.4 og 4.14.

 

– For strengt

Nestleder Anne Weider Aasen argumenterte for fellelse, men ikke nødvendigvis på alle punktene sekretariatet foreslo.

– Jeg synes noe av dette er for strengt, argumenterte hun, og trakk fram at hun mener at det ikke nødvendigvis er riktig å felle på blant 4.1 om saklighet og omtanke og 4.2 (skillet mellom fakta og kommentarer). 

I uttalelsen står det blant annet: «Slik klager ser det, er kommunen
og navngitte ansatte utsatt for sterke beskyldninger som de ikke har fått mulighet til å forsvare seg mot, blant annet påstand om lovbrudd og korrupsjon. Klager opplyser å ha etterspurt konkrete spørsmål og påstander uten å få det, og innvender at avisa også har utelatt avgitte imøtegåelser» og videre: 

«Dessuten mener klager at ansvarlig redaktør ikke er habil til å skrive om saker som gjelder veien der han bor (Nyksundveien). Etter klagers mening har redaktøren i denne sammenheng misbrukt sin redaksjonelle stilling, og ikke vært tilstrekkelig åpen om relevante bakenforliggende forhold, som at han skal være i konflikt med teknisk enhet om vedlikeholdet av veien». 

– Det er et solid brudd, det kan vi være enige om. Det er noen punkter vi ikke er i tvil om, for eksempel 3.2 og 4.14, fortsatte utvalgsmedlem Stein Bjøntegård. 

Videre skriver utvalget i uttalelsen: «Øksnesavisa (ØA) opplyser at leasingsaken er omtalt i flere artikler, og at det ble tatt kontakt med rådmann og kommunalsjef en uke før publisering. Etter ØAs mening var begge derigjennom orientert om hva avisa var ute etter. Slik ØA ser det, har klager imidlertid svart så sprikende at det var vanskelig å gjengi svar. ØA anfører at klager er korrekt gjengitt; det handler om ordrette sitat fra epost», står det i uttalelsen fra utvalget. 

 

– Det skjener fort av veien

Utvalgsmedlem Liv Ekeberg var klar på at hun mener dette er et forsøk på å drive med viktig journalistikk. 

– Mange aviser i floraen i Norge er veldig små, og dekker et lite området, hvor det er vanskelig å være helt uten bindinger til personer eller områder: Man har mange roller i livet, man er forelder, har naboer. Det er viktig at også små aviser tør å gå inn og se på hvordan politikere og byråkratiet utøver sin makt. Det skal avisa ha skryt for å forsøke å gå inn i, men det skjener fort av veien, sa hun og fortsatte: 

– Det kan være vanskelig å få kilder i tale for å opplyse saken nok. Men her viser jo byråkratene at de har ønsket å opplyse om saken - og etterspurt mer konkrete spørsmål. 

Utvalget hadde en lengre diskusjon om hvorvidt det er riktig å felle avisa på punkt 2.2, «Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet» eller 2.3, «Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet». 

Redaktøren sitter også i veistyret - og utvalget diskuterte om det er noe han burde ha opplyst om, eller om det er et verv han ikke burde innehatt i det hele tatt. 

– Jeg tenker at ja, man skal vokte seg vel for dobbeltroller, men skal vi felle på 2.2, så blir vi forferdelig katolske her, argumenterte Anne Weider Aasen. 

Allmennhetens Øivind Kvalnes argumenterte for at han mente at 2.2 er et relevant punkt, ettersom punktet ikke sier at man ikke kan inneha dobbeltroller i seg selv, men at man ikke skal skrive om saker hvor man også har en dobbeltrolle. 

Til toppen