Kommune ville hemmeligholde sak om deltakelse på konferanse (!)

Kommune ville hemmeligholde sak om deltakelse på konferanse (!)

Brukte paragraf fra Forvaltningsloven om lovbestemt taushetsplikt.

altakommune

Altaposten.no meldte torsdag kveld om den spesielle saken:

Et politisk hovedutvalg i Alta kommune ville hemmeligholde saksframlegg og behandling av hvorvidt et par-tre politikere skulle delta på «Barentshavkonferansen». I det endelige vedtaket slås det fast at politikerne sender tre politikere til denne konferansen i Hammerfest. Det er ikke snakk om større beløp enn 18.000 kroner, ifølge Altaposten.

Til lokalavisa kunne ikke hovedutvalgsleder Rut Olsen begrunne ønsket om hemmelighold med paragraf og bakgrunn.

- Jeg kan si så mye at det er administrasjonen som har anbefalt at saken unntas offentlighet. Flertallet syntes det var greit å unnta dette rådet, sier Olsen.

En av politikerne i utvalget, skal ha foreslått å gå bort fra hemmeligholdet. Det ble avvist med fire mot fem stemmer.

Ifølge Altapostens sak er det brukt forvaltningslovens paragraf 13 (!) til å hemmeligholde sakspapirene.

– Venstre er som parti sterk tilhenger av åpenhet og mer-offentlighet. I denne saken vises det til paragraf 13 i forvaltningsloven som omhandler forhold som er underlagt taushetsplikt. Slik jeg forstår forvaltningsloven er dette en paragraf for å beskytte enkeltpersoner og jeg kan ikke med min beste vilje se at det i denne saken er noen som bør vernes av taushetsplikt, sier venstrepolitiker Trine Noodt til Altaposten.

Og for ordens skyld: Slik lyder Forvaltningslovens paragraf 13

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:

1) noens personlige forhold, eller
2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

Til toppen