Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.
Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. (Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix)

Kulturdepartementet snur - gir likevel innsyn etter press fra sivilombudsmannen

Departementet gir innsyn i filmstøtte.

Oslo (NTB): Etter press fra Sivilombudsmannen gir Kulturdepartementet nå innsyn i «Snømannen»-dokumenter som Norsk filminstitutt (NFI) ville unnta offentligheten.

– Her mener vi at forvaltningen har gjort feil og ikke begrunnet sitt vedtak godt nok, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til  Dagsavisen.

Norsk filminstitutt (NFI) sendte ut nye, strengere regler for innsyn etter at NRK hadde klaget på innsynsnekt i søknader til NFI om støtte under Kulturdepartementets nye insentivordning. NFI begrunner endringen med at de ikke har kapasitet til å håndtere den økende mengden innsynsforespørsler. Presseforbundet uttalte torsdag at de mente at de nye reglene var lovstridige.

Kulturdepartementet stilte seg bak NFI-vedtaket om hemmelighold, men NRK klaget videre til Sivilombudsmannen og fikk medhold. Dermed snudde Kulturdepartementet.

– De har behandlet saken på nytt i tråd med merknadene i uttalelsen og gitt NRK innsyn på de punktene der jeg peker på at begrunnelsene for å unnta offentlighet var mangelfulle, sier Falkanger.

NRK mener det er gledelig at de nå har fått tilgang til dokumentene som handler om en ny ordning som har vakt mye debatt, og som det er viktig ettergå bruken av. (©NTB)

Til toppen