Med Google, AIS og innsyn, avslørte Kristoffer «Nigeria-båtene». Les metoderapport-thrilleren her!
(Bilde: )

Med Google, AIS og innsyn, avslørte Kristoffer «Nigeria-båtene». Les metoderapport-thrilleren her!

SKUP2015: Slik avslørte Kristoffer Egeberg hvordan norske marinefartøy havnet hos paramilitære selskaper i Vest-Afrika.

Dagblad-journalist Kristoffer Egeberg vant lørdag kveld SKUP-prisen for en lang rekke avsløringer rundt salg av norske martinefartøy. Avisa avdekket hvordan minst ti norske marinefartøy havnet hos paramilitære selskap i Vest-Afrika, via omveier.

Søndag formiddag var det tradisjonen tro tid for å fortelle hvordan Egeberg skapte avsløringen, samtidig som han gikk helgevakter og gjorde annet journalistisk arbeid.

SKUP-vinner foredrag 04
Bilde:

Alt dette kan du lese i Egebergs metoderapport, som i følge juryleder Bernt Olufsen er særdeles spennende lesning.

- Det er nærmest for en journalistisk thriller å regne, sa Olufsen om metoderapporten.

Der kan du lese historien Egeberg fortalte om på SKUP. Om hvordan et tilfeldig dokument skapte nysgjerrighet for hvor avviklede norske marinefartøy egentlig ble av.

SKUP-vinner foredrag 03
Bilde:

Havnet i Vest-Afrika

Skip som ikke kunne selges til noen som skulle drive fiskerioppsyn, men som likefullt via omveier havnet i hende hos paramilitære selskaper i Vest-Arika.

- Jeg fant ut at et skip var solgt til CAS global. Hvem er det? De hadde en fancy hjemmeside og kontorer på et jorde. Og så fant jeg en partner til dem - et fransk selskap som jobber med leiesoldater, og bekreftet at de samarbeider med CAS global, fortalte Egeberg.

Da søkte han videre. I skipsregistre, personregistre, internasjonale bedrifter og så videre. Han fikk oversikter over hvor båtene opprinnelig ble solgt, men måtte dog krangle lenge med Forsvaret for å få innsyn.

Og så startet jobben med å finne ut hvor fartøyene til slutt havnet. Blant annet brukte han det populære Marinetraffic.com for å finne de aktuelle kasserte militære fartøyene. Samt en tjeneste som hadde lagret alle registreringer på AIS-systemet, slik at man kunne følge eksakt hvordan fartøyene forlot Norge - og hvor de til slutt endte opp.

- Jeg måtte søke, søke og søke. Alt må lagres i et regneark, du vet aldri når du får bruk for et telefonnummer, eller når et navn dukker opp i en helt annen sammenheng, sa Egeberg.

SKUP-vinner foredrag 02
Bilde:

Saken ikke ferdig

Han - som de fleste andre gravejournalister - møtte mye motstand. Både i form av motstand ved innsynsbegjæringer, og andre offentlighetsproblemer. Og i forhold til selve innholdet i saken:

- Forsvaret avviste at de visste noe om at båtene var solgt videre til andre, de la bare ansvaret over på at andre hadde brutt avtaler og regler, sa Egeberg.

Saken er forøvrig ikke over. Den har skapt mye politisk uro, og det kommer en høring i Stortingets- kontroll og konstitusjonskomité. Både Forsvaret og forsvarsministeren har måtte gå tilbake og endre sine forklaringer og uttalelser, etterhvert som Dagbladet har avslørt nye deler av saken. 

Det har også ført til lovendringer om at militære fartøy ikke kan selges på det sivile markedet.

  • Nysgjerrig på selve avsløringene? LES MER om Nigeriabåtene på Dagbladet.no.
Til toppen