Merete Verstad, distriktsredaktør i NRK Trøndelag.
Merete Verstad, distriktsredaktør i NRK Trøndelag.

FOLK

Distriktsredaktør Merete Verstad har fått ny jobb i NRK Trøndelag

Har hatt siste dag som distriktsredaktør og blir nå kompetansesjef for mediehuset NRK Trøndelag. Med det får hun ansvaret for personaloppfølging i ny organisasjonsmodell.

Merete Verstad er ferdig som distriktsredaktør i NRK Trøndelag, og blir nå kompetansesjef for mediehuset NRK Trøndelag. 

– Dette er en helt nyopprettet stilling, sier hun til Medier24. 

Hele NRK Trøndelag står midt i en omfattende omorganiseringsprosess, hvor de skal gå bort fra den tradisjonelle organiseringen av distriktskontoret og over i en såkalt matriseorganisasjon. 

Matriseorganisering betyr at man skal jobbe prosjektbasert, og at folk skal «leies ut» til ulike prosjekter, heller enn å høre til i en bestemt redaksjon. Fra tidligere er blant annet NRK Dokumentar og Samfunn og NRK Sporten organisert på denne måten, men NRK Trøndelag blir den første avdelingen i NRK utenfor Oslo som skal organiseres på denne måten. 

– Det vil nok bli utfordrende i starten, så her må man nok ha litt tålmodighet, sier hun.

 

– Ønsker mer innovasjon

Planen er at man skal være i gang med ny organisering fra begynnelsen av oktober. Verstad får må jobben med å lede personallinja i den nye organisasjonen. 

– Jeg blir leder for personallinja, med spesielt ansvar for å følge opp folka våre og for å sørge for at folk har den kompetansen de skal ha, sier hun til Medier24.

Den nye organisasjonen skal være i gang fra høsten av, og ettersom Verstad går ut i ferie i dag, blir dette hennes siste dag som distriktsredaktør i NRK Trøndelag.
 
– Vi gjør dette fordi vi ønsker å ha mer innovasjonskraft og å kunne samarbeide mer på tvers på huset. Vi ser at det er viktig med innovasjon, og at vi kan rive ned siloene mellom redaksjonene, sier hun og understreker samtidig at det kommer til å bli en markant overgang for de om lag 200 ansatte i NRK Trøndelag.
 
Joar Elgåen blir konstituert DK-sjef, fram til stillingen er fast besatt. Stillingen skal lyses ut til høsten. 
 

– Har gjort en fantastisk jobb 

Sigrid Gjellan er regionredaktør i NRK Trøndelag, og takker Verstad for den jobben hun har gjort som DK-sjef. 

– Jeg er utrolig glad for at Verstad har takket ja til å bli kompetansesjef, og hun blir en nær medarbeider også der. Hun har gjort en knalljobb som distriktsredaktør, men hun kan bare gjøre én jobb hun også, sier Gjellan til Medier24. 

Gjellan forteller at bakgrunnen for stillingsskiftet til Verstad, omorganiseringsprosessen NRK Trøndelag står midt i, har vært godt forankret blant de ansatte. 

– Vi har hatt en inkluderende prosess, hvor vi sammen med medarbeiderne har stilt oss spørsmålet: «Hva er vi gode på og hva kan vi bli enda bedre på»? Det som har gått igjen er behovet for å jobbe mer på tvers, og at både vi i ledelsen og de ansatte ønsker muligheten til å bruke folk i flere posisjoner, og at man ikke er «låst» der man en gang havnet da man kom inn i organisasjonen, sier Gjellan. 

Hun oppsummerer at matriseorganiseringen i all hovedsak handler om tre ting: 

– Det handler om å frigjøre kapasitet til innovasjon og nyskapning, bruke folk mer på tvers og selvfølgelig også om kompetanseheving. 

Når det kommer til mottakelsen internt, mener Gjellan den i all hovedsak har vært positiv. 

– Det er klart det er ulike oppfatninger internt, men jeg opplever det som at folk jevnt over er positivt interessert. Vi har funnet ut av hvordan vi skal gjøre dette sammen, sier hun. 

Den nye stillingen til Verstad er kun utlyst internt i NRK Trøndelag.

Til toppen