FOLK

Morten Smedsrud (36) fra Klassekampen til forskningsmagasinet Apollon

Den tidligere kulturjournalisten skal nå jobbe med forskning som sitt fagfelt.

– Jeg er gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven med å få samfunnsaktuell forskning ut i den norske offentligheten gjennom forskningsmagasinet Apollon. Det er blant de mer spennende og viktige jobbene i Medie-Norge i dag.

Morten Smedsrud går fra Klassekampen til forskningsmagasinet Apollon.
Morten Smedsrud går fra Klassekampen til forskningsmagasinet Apollon. Foto: Privat

Smedsrud har tidligere jobbet som kulturjournalist i Klassekampen og har jeg erfaring med å dekke forskning og akademia i dagspressen.

– Å jobbe som rendyrket forskningsjournalist, blir likevel en ny rolle der jeg får muligheten til å gå dypere inn konkrete forskningsfelt og saksområder, sier 36-åringen.

Mandatet til Apollon er å spre kunnskapen som produseres ved Universitetet i Oslo, med særlig vekt på grunnforskningen.

Magasinet redigeres etter Redaktørplakaten med Trine Nickelsen som redaktør.

 – Jeg håper magasinet kan være med på å sette sin egen dagsorden, der aktuelle temaer blir belyst journalistisk med bakgrunn i nye forskningsfunn. I en verden med stadig mer “fake news” og nedbygging av tradisjonelle avisredaksjoner, er jobben med å få etterrettelige samfunnsaktuelle forskningsfunn ut i offentligheten, viktigere enn noen gang, fortsetter Smedsrud.

 Stillingen innebærer også en økt satsing på nett- og videojournalistikk.

 – Vi håper at Apollon kan være med å sette dagsordenen for samfunns- og vitenskapsdebatten i Norge både analogt og digitalt.

Apollon er Universitetet i Oslos populærvitenskapelige forskningsmagasin. Apollons papirutgave utgis fire ganger årlig, mens nettutgaven oppdateres jevnlig med både aktuelle artikler og fokus på forskjellige temaer. Forskningsmagasinet retter seg mot eksterne miljøer og personer, men også mot dem som studerer og arbeider ved Universitetet i Oslo.

Apollon sine nettsider
Til toppen