Stein Bjøntegård i PFU-møtet 29. januar.
Stein Bjøntegård i PFU-møtet 29. januar. (Foto: Erik Szabo)

PFU:

Moss Dagblad felt i PFU for artikkel om økonomisk kriminalitet

Avisen brøt punktet om samtidig imøtegåelse, konkluderer et samlet Pressens Faglige Utvalg med.

Moss Dagblad ble felt for brudd på god presseskikk på VVP-punkt 4.14 for artikkelen «Fradømt retten til å drive firma etter million-svindel», som ble publisert 25. juni 2019. 

Det ble klart etter onsdagens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU). 

Et samlet utvalg var enige om konklusjonen, som også fulgte innstillingen til PFU-sekretariatet.

Les sakspapirene hos PFU her!

Vær Varsom-plakaten:

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

Kilde: VVP

Artikkelen handler om tre menn som er dømt for økonomisk kriminalitet, og mennenes arbeidsgiver - bedriften HS2 Norge AS - ble anklaget for å være «versting» når det gjelder innleid arbeidskraft. 

Klageren var HS2 Norge AS, som reagerer på at avisen ikke kontaktet dem før publisering for samtidig imøtegåelse på anklagene. De mente Moss Dagblad har brutt Vær Varsom-plakaten på flere punkter: 1.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2, 4.4, 4.7, 4.10, 4.13 og 4.14. 

Slik var innstillingen var PFU-sekretariatet:

«Slik PFU ser det, burde klager vært kontaktet. PFU mener anklagene om stråmannvirksomhet ikke bare rammer den som angivelig driver gjennom stråmann, men også den som angivelig er stråmannen. I dette tilfellet er det HS2 Norge Østfold AS, altså klager. Selskapet burde fått mulighet til å svare på anklagen.

Klager burde også blitt forelag påstanden om at HS2 Norge AS «holder det gående (…) ved å skifte navn, slå seg konkurs, og deretter beholde branding-navnet». PFU viser til VVP 4.14, som sier at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få mulighet til samtidig imøtegåelse.

Moss Dagblad har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten».

Til toppen