Nå har retten bestemt seg: Slik blir fotoreglene under rettssaken mot politimannen Eirik Jensen

Nå har retten bestemt seg: Slik blir fotoreglene under rettssaken mot politimannen Eirik Jensen

Saken går for tingretten mellom 9. januar og 15. juni.

9. januar starter den mye omtalte rettssaken mot den narko- og korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen og narkolangeren Gjermund Cappelen.

Nå har Oslo tingrett bestemt seg for hvordan fotoreglene blir under saken, opplyser Norsk Redaktørforening:

Retten gir tillatelse til fotografering og film- og lydopptak av de tiltalte i forbindelse med at de på hovedforhandlingens første dag, mandag 9. januar 2017, avgir personalia, står under opplesningen av tiltalebeslutningene, samt at de i den forbindelse svarer på spørsmålet om skyld/ikke skyld. Dette har de tiltalte gitt tillatelse til.

De tiltalte har ikke gitt samtykke til – og retten gir heller ikke samtykke til – ytterligere film- og lydopptak og fotografering av de tiltalte under hovedforhandlingen.

Begge de tiltalte samtykker til filming og fotografering når retten ikke er satt (før og etter hovedforhandlingen og i pausene) på hovedforhandlingens første dag, mandag 9. januar 2017. Hvorvidt de tiltalte samtykker til slik filming og fotografering også senere i hovedforhandlingen må avklares med dem og deres forsvarere.

E-post fra Norsk Redaktørforening til pressen

Påtalemyndigheten begjærte lukkede dører for hele vitneforklaringene til Eirik Jensen og Gjermund Cappelen, men dette ble avvist av Oslo tingrett, men denne er anket og ennå ikke besluttet.

Rettssaken er berammet fra 9. januar til 15. juni, bortsett fra fredager og i påsken. Førstkommende mandag blir det innledningsforedrag fra Oslo statsadvokatembeter og dagen etter skal Spesialenheten for politisaker og forsvareren ha sine innledende merknader.

Fra 11 - 24. januar skal tiltalte Eirik Jensen forklare seg før Cappelen sier sitt fra 25. januar til 7. februar. 8. februar til 13. mars skal statsadvokaten kjøre sine bevisførsel og 14. mars til 10. mai gjør Spesialenheten det samme.

10. mai til 8. juni kjører forsvaret sine vitner og 12-15 juni blir det prosedyrer, heter det i papirene fra Oslo tingrett.

Eirik Jensen nekter straffskyld for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet.

Til toppen