Kulturminister Linda Hofstad Helleland - her i desember 2016, da stortingsmeldingen om kommersiell allmennkringkasting ble lagt fram.
Kulturminister Linda Hofstad Helleland - her i desember 2016, da stortingsmeldingen om kommersiell allmennkringkasting ble lagt fram. (Foto: Cornelius Poppe, Scanpix)

Nå lyser regjeringen ut «TV 2-avtalen». Kan gi 670 millioner kroner i bytte mot nyheter og norsk innhold - sjekk kravlista her

Fredag ble utlysningen kunngjort - nå har TV-kanalene tre måneder på å søke.

- Dette er en milepæl for mediepolitikken. Myndighetene har i en årrekke lagt til rette for kommersiell allmennkringkasting, men virkemidlene vi har brukt er nå utdaterte og har ikke lenger like stor verdi.

- Behovet er ikke noe mindre av den grunn. Vi trenger et mangfold av nyhetsmedier i hele landet, og vi trenger fortsatt et reelt alternativ til NRK, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en melding fra Kulturdepartementet fredag morgen. 

Der blir det kunngjort at regjeringen nå lyser ut en avtale for kommersiell allmennkringkasting, hvor altså en TV-kanal kan få 135 millioner kroner i året som kompensasjon for å levere etter avtalte forpliktelser - og innhold som ikke nødvendigvis er kommersielt lønnsomt. 

Avtalen lyses ut med en varighet på fem år. Det vil si at et privat medieselskap kan få 670 millioner kroner for å sende kommersielt TV. 

Det årlige beløpet er satt slik fordi avtalen da slipper en tungvint godkjenningsprosess i EFTAs overvåkingsorgan ESA. 

 

Må holde til utenfor Oslo og sende aktualitet

Det er TV 2 som har lisensen for kommersiell allmennkringkasting i dag, men kanalen søkte ikke om ny lisens i fjor sommer - all den tid det ikke fulgte noen økonomisk støtte ved avtalen. 

Programforpliktelsene var også svært begrenset, og langt mindre omfattende enn det produktet TV 2 leverer og ønsker å levere. 

I avtalen som nå lyses ut er det langt strengere krav, med to hovedpoenger: 

  • Kanalen må ha en «bred programprofil» for å komme i betraktning - noe som skal inkludere riksdekkende nyhetssendinger, tilbud til barn og unge, samt norsk film- og TV-drama. 
  • Selskapet må også ha sin hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon minst 100 kilometer utenfor Oslo. 

- Kulturdepartementet vil inngå avtale med den søkeren som har de beste planene for oppfyllelse av disse kravene. Søkers planer for dette innholdet vil inngå i allmennkringkastingsoppdraget, heter det. 

Det har tidligere vært spekulert i at TV 2 trolig vil bli den eneste søkeren. Men som tidligere omtalt av DN har departementet også hatt møter med MTG Norge om avtalen, TV-selskapet som blant annet står bak TV3 og Viasat. 

 

Slik er programkravene

I utlysningen gjøres det klart at selve allmennkringkasteroppdraget er begrenset til egenproduserte daglige nyhetssendinger, norskspråklige programmer for barn og unge og førstegangsvisninger av norsk film og TV-drama.

Men det gjøres samtidig klart at kanalen må oppfylle noen minimumskrav til bredde i profilen - som likevel ikke er en del av allmennkringkasteroppdraget. Sagt på en annen måte: Disse kravene er ikke en del av det som skal dekkes av godtgjørelsen på 135 millioner kroner.

Det handler blant annet om at norskspråklige programmer skal utgjøre «minst 50 prosent av sentetiden», at begge målformene skal benyttes og at det skal være en tematisk bredde i programprofilen. Det vil si at kanalen må levere på minst fem av disse ti forhåndsdefinerte programkategoriene:

Programkategori Minstekrav
Samfunns-/informasjonsprogram Minst 30 min. ukentlig
Underholdning Minst 30 min. ukentlig
Sport Minst 30 min. ukentlig
Programmer for den samiske befolkningen Minst 30 min. ukentlig
Kunst, kultur og musikk Minst 30 min. månedlig
Religion, livssyn og livsfilosofi Minst 30 min. månedlig
Natur og vitenskap Minst 30 min. månedlig
Programmer for språklige eller etniske minoriteter Minst 30 min. månedlig
Dokumentarprogram Minst 30 min. månedlig
Undervisningsprogram Minst 30 min. månedlig

Avtalen omfatter primært en lineær TV-kanal, men regjeringen slår fast at innholdet også må gjøres tilgjengelig på en digital bestillingstjeneste.

I utlysninge kreves det også at kanalen som får oppdraget må etablere et regnskapsmessig skille mellom inntekter og utgifter knyttet til «allmennkringkasteroppdraget» og den øvrige virksomheten.

 

  • Medier24 kommer tilbake med mer! 
Til toppen