HARALD KLUNGTVEIT, redaktør i Filter Nyheter.
HARALD KLUNGTVEIT, redaktør i Filter Nyheter. (Foto: Gard L. Michalsen)

NJ vil rope varsku om content marketing. Men hvor høyt og sterkt skal de si fra?

#NJlm2015: Debatt om tiltaksplan, uttalelser og program onsdag.

Norsk Journalistlag er samlet til landsmøte på Quality Hotell Expo ved Fornebu denne uka. Tirsdag var det blant annet vedtektsdebatt, onsdag diskuteres program, tiltaksplan og uttalelser fra landsmøtet.

Og blant mange punkter og kampsaker, er en av dem ikke uventet diskusjonen rundt nye former for reklame. Content marketing, native ads, innholdsmarkedsføring, annonsørinnhold og sånt.

NJs landsstyre tar opp temaet to steder i forslagene som er fremmet til landsmøtet. Både i tiltaksplanen, og i et eget forslag til uttalelse.

I forslag til tiltaksplan, heter det i et av kulepunktene under hovedpunktet «Vern om journalistikken»:

Jobbe mot at reklame etterligner eller utnytter redaksjonelt innhold, og mot annonseformater som bidrar til å svekke tilliten til redaksjonenes uavhengighet. For publikum skal det være åpenbart hva som er journalistisk innhold og hva som er kommersielt innhold.

Landsstyret har i tillegg fremmet et eget forslag til uttalelse om temaet, som lyder:

Medienes troverdighet bygger på at leserne, lytterne og seerne er trygge på at innholdet er et resultat av uavhengige journalistiske vurderinger. Dessverre viser Norsk Journalistlag sine undersøkelser at skillet mellom reklame og journalistikk er under sterkt press i en rekke mediehus. Flere journalister opplever å bli satt til å lage kommersielt innhold på oppdrag fra både interne markedsavdelinger og eksterne aktører. 

Landsmøtet i Norsk Journalistlag er sterkt bekymret over denne utviklingen, og oppfordrer utgivere og redaktører til å verne om medienes troverdighet og journalistenes integritet.

DISKUTERER: Christer Pedersen og Dennis Ravndal.
DISKUTERER: Christer Pedersen og Dennis Ravndal. Bilde:

Men dette er ikke nok for mange på landsmøtet, tyder mye på.

- Uttalelsen som ligger til bunn er for daff. Vi må spisse den. Og være enda sterkere i å trekke grenselinjer mellom journalistikk og reklame, sa iTromsø-journalist Christer Pedersen.

Før han talte, hadde nettopp klubblederne i VG og Dagbladet, Dennis Ravndal og Harald Klungtveit, fremmet et forslag til å spisse uttalelsen.

Klubbledernes forslag lyder som følger:

Skill journalistikk og reklame

Medienes troverdighet bygger på at leserne, lytterne og seerne er trygge på at innholdet er et resultat av uavhengige journalistiske vurderinger.

Likevel er skillet mellom reklame og journalistikk nå under sterkt press i en rekke mediehus. Journalister risikerer å bli satt til å lage kommersielt innhold, og medieledere presenterer kommersielle tjenester i journalistikkens klær.

Landsmøtet i Norsk Journalistlag er sterkt bekymret over denne utviklingen, og oppfordrer utgivere og redaktører til å verne bedre om medienes troverdighet og journalistenes integritet.

* Reklame og annet kommersielt innhold må skille seg så tydelig fra journalistikk at forskjellen til enhver tid er åpenbar for publikum.

* Såkalt innholdsmarkedsføring og «native advertising» skal aldri være en del av den redaksjonelle virksomheten.

* Journalister må ikke settes til å lage kommersielt innhold.

Hva som til syvende og sist blir resultatet, får vi vite etter avstemninger torsdag. Til da skal flere redaksjonskomiteer jobbe videre med alle forslag, uttalelser og andre saker til behandling.

Blant andre temaer som debatteres for uttalelse, er arbeidsmiljøloven, midlertidig ansettelse, kildevern og mediestøtte.

Til toppen