OSLO  20141124.
Illustrasjonsbilde av den nye drosjeappen Uber som nå har kommet til Norge. Uber er et nettverkstransportselskap som forbinder pasasjerer med sjåfører med bil til leie og ridesharing-service.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
OSLO 20141124. Illustrasjonsbilde av den nye drosjeappen Uber som nå har kommet til Norge. Uber er et nettverkstransportselskap som forbinder pasasjerer med sjåfører med bil til leie og ridesharing-service. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix (Bilde: Heiko Junge, NTB scanpix)

Debatt:

Norges Taxiforbund tar feil. Uber er et godt eksempel på delingsøkonomi

- Atle Hagtun etterlyser en definisjon på delingsøkonomi. Og det skal han få, skriver Uber-sjef Carl Edvard Endresen.

  • CARL EDVARD ENDRESEN, General Manager Uber Norge

 

Den 3. februar skrev Atle Hagtun, redaktør i Norges Taxiforbund, at «Uber har ingenting med deling å gjøre».

Hagtun tar feil.

Uber er en teknologiplattform som bidrar til bedre ressursutnyttelse gjennom deling.

 

Det finnes 2,6 millioner biler i Norge. Bilene står stille 95 prosent av tiden. Og når de er i bruk, er det som oftest bare sjåføren som sitter i bilen. Samtidig har vi et økende transportbehov og et mål om mindre privatbilisme i byene.

Det er et stort potensial for å utnytte ressursene bedre. Uber-appen kobler sammen og skaper tillit mellom passasjerer og godkjente partnersjåfører. Med Uber får passasjerene enkelt tilgang til trygg og rimelig skyss, og de som er villige til å dele bilen og tiden sin kan tjene litt ekstra penger når det passer dem.

Dette er god økonomi for alle parter, og er bra for miljøet fordi færre vil trenge å ha eller bruke egen bil.

 

Definisjon på delingsøkonomi

I følge Hagtun har ikke Uber noe med deling å gjøre. Han etterlyser en definisjon på delingsøkonomi som begrunner at Uber kan tjene som eksempel i mediene. Og det skal han få.

For det regjeringsoppnevnte delingsøkonomiutvalget definerer delingsøkonomi som «økonomisk aktivitet som formidles gjennom digitale plattformer som legger til rette for ytelse eller utveksling av tjenester (…), uten å overføre eierrettigheter og i hovedsak mellom privatpersoner».

Og det er nettopp det som er virksomhetsideen til Uber. Vi tilbyr en teknologiplattform som har til formål å gjøre det enkelt å dele bilen og tiden sin med andre. Uber er helt klart en del av delingsøkonomien, enten Hagtun liker det eller ikke.  

 

Ubers partnersjåfører skal betale skatt

Hagtun indikerer at Uber stimulerer til svart økonomi. Men for oss er det en selvfølge at alle skal betale skatter og avgifter.

Digitale plattformer som Uber kan til og med bidra til å eliminere svart økonomi fordi alle transaksjoner er digitale, og dermed sporbare.

Skattedirektøren har selv påpekt denne fordelen. Uber gjør det enkelt å betale skatt for våre partnersjåfører, og vi ønsker at myndighetene skal pålegge oss å innrapportere inntekten til partnersjåførene.

Da kan det ikke være noen tvil om at alle betaler riktig skatt. Forrige uke la delingsøkonomiutvalget frem sin rapport, og vi er glade for at utvalget tar til orde for å bruke den digitale teknologien til innberetning, kontroll og veiledning.

 

Uber trenger regulering

Hagtun mener også at Uber driver piratvirksomhet, og viser til at transportmyndigheter har sagt at tjenesten er ulovlig.

Det er riktig at det har vært delte meninger om Ubers lovlighet – og det er heller ikke rart når lovgivningen er fra en tid da det ikke fantes digitale plattformer som Uber – men nettopp derfor er det på tide at politikerne lager et mer moderne regelverk.

Vi i Uber vil gjerne bli regulert. En ny regulering må være til det beste for samfunnet, miljøet og forbrukerne, ikke verne om eksisterende drosjeeiere – slik Hagtun er mest opptatt av. Reguleringen må stimulere til sunn konkurranse og sikre et godt transporttilbud til forbrukerne.

Dagens teknologi åpner for helt nye måter å dele den eksisterende bilparken på. Vi kan utnytte de stillestående bilene og de ledige bilsetene bedre. Fremfor å møte forbud, må disse mulighetene omfavnes med moderne og fremtidsrettet regulering.

 

Frykten for det nye

Delingsøkonomiutvalget har foreslått flere fremtidsrettede reguleringer. Utvalget anbefaler blant annet at etableringsbarrierene i drosjemarkedet reduseres.

Flertallet i utvalget anbefaler at kravet om drosjeløyve oppheves. Målet er at nye aktører skal kunne etablere seg og at konkurransevilkårene blir like for nye og tradisjonelle aktører.

Med konkurranse på like vilkår kan den tradisjonelle taxinæringen og delingsplattformene utfordre og lære av hverandre – sånn at vil til sammen kan tilby passasjerene det beste tilbudet.

I alle tider har man kunnet dele biler, hytter og hus med folk man kjenner. Ny teknologi gjør det mulig å dele eiendommer og eiendeler med folk man ikke kjenner også – noe som er bra for ressursutnyttelsen i samfunnet.

Det er helt klart at transportdeling og samkjøring skal skje under visse reguleringer, men frykten for det nye må ikke bli så stor at den står i veien for innovative og miljøvennlige løsninger.

 

Til toppen