GRETHE GYNNILD-JOHNSEN, distriktsdirektør i NRK.
GRETHE GYNNILD-JOHNSEN, distriktsdirektør i NRK. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)

NRK ansetter flere redaktører for å slanke ledergruppa: Jakter fem nye regionsjefer

- Skal øke endringstakten, og gjøre distriktene mer operative, sier distriktsdirektør.

Tidligere i høst ble det kjent at distriktsdivisjonen i NRK kunne få et nytt ledernivå: Fem regionredaktører som et ledd mellom distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen og de 13 distriktsredaktørene.

Nå er endringen vedtatt, og i disse tider blir stillingene lyst ut.

NRK søker regionredaktører for henholdsvis nord, midt, vest, sør og øst. Av stillingsutlysningen kan vi lese at kontorsted for stillingene vil bli Tromsø, Trondheim, Bergen, Porsgrunn og Oslo.

- Vi halverer ledergruppa fra 22 til 10 i den øverste ledergruppa. Det gjør vi for å trekke organisasjonen sammen, sier distriktsdirektør Gynnild-Johnsen til Medier24.

Distriktskontorene skal fortsatt ha egne redaktører, og her blir det to flere, fra 13 til 15: Også Buskerud og Vestfold får egne redaktører i løpet av 2016.

Mer strategisk - og mer operative

Ambisjonen er todelt: På den ene siden skal de fem nye regionredaktørene bli mer strategiske enn dagens distriktsredaktører.

Sammen med distriktsdirektøren, utviklingsredaktør Kjell Jarle Høyheim og nyhetssjef Linn Sandberg og noen stabsfunksjoner, skal den nye og mer enn halverte ledergruppa få gjennomført mer.

Mens en gruppe på 22 bærer preg av et allmøte, skal den nye ledergruppa arbeide langt mer effektivt.

- Vi trenger på overordnet nivå å bli kjappere i endringsarbeidet, sier Gynnild-Johnsen.

Samtidig skal redaktørene ute i distriktene bli langt mer operative:

- Vi må bruke mer av tida og innovasjonskraften ute i organisasjonen på å skape mer innhold, legger hun til.

- Nå blir det jo totalt flere redaktører. Men distriktredaktørene skal ikke sitte i så mange møter?

- De skal i færre strategiske møter, og bli mer operative, svarer direktøren.

Og peker på NRKs «oppdrag»:

- Vår oppgave er å lage innhold i verdensklasse fra norsk virkelighet. Da må færre ledere være en del av det strategiske arbeidet, og flere være involvert i programskapingen, sier Gynnild-Johnsen.

Skal levere mer nasjonalt

Distriktsdirektøren mener dette blir «blant de viktigste redaktørstillingene i hele landet».

Og ambisjonen bak endringen er klar: Distriktene skal produsere mer og bedre innhold, som også når sterkere ut til riks.

Det er blant oppgavene til den nyopprettede nyhetssjefstillingen, som Linn Sandberg Skarstein nylig tiltrådte.

Og for å lykkes med det, må distriktene bli enda mer «mobile» og digitale, slår Gynnild-Johnsen fast:

- Noe av det første de nye regionredaktørene skal bidra til, er å rigge distriktsapparatet bedre for å vinne hendelser regionalt og skape mer kvalitetsinnhold fra hele landet til hele landet på alle plattformer, på de plattformene som publikum til enhver tid bruker.

Til toppen