Kulturminister Trine Skei Grande (V)
Kulturminister Trine Skei Grande (V) (Foto: Cornelius Poppe, Scanpix)

NRK har fått 145 klager for å ha kalt 17-åringen i Skei Grande-saken for «mann» og ikke «gutt»

Nå skal Kringkastingsrådet behandle i alt 452 klager mot statskanalen. Og en stor andel av dem handler om måten NRK omtaler Venstre-lederen på.

I dag og i morgen møtes Kringkastingsrådet i Media City i Bergen for å blant annet behandle 452 klager mot NRK. 

Publikum reagerer på språklige formuleringer, det de mener er skjev balanse i kanalens dekning av Midtøsten - og manglende hørbarhet og dårlig teksting i programmene.

 

145 klager på NRK om Skei Grande

Men det er én del av klagene som skiller seg ut og det gjelder måten NRK omtaler 17-åringen i Trine Skei Grande-saken.

Skei Grande innrømmet tidligere i år å ha hatt intim omgang med en da 17 år gammel gutt på en fest i Trøndelag i 2008, samtidig som hun var første nestleder i Venstre.

Dette ble behørig omtalt i mediene - også NRK. Omtalen har skapt reaksjoner fra publikum:

- I all hovedsak går klagene ut på at NRK omtaler 17-åringen for «mann» og ikke «gutt», sier sekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet til Medier24.

- Ser det ut som at noen har lagd en klagekampanje i denne saken?

- Det kan se ut som at lenken til klageskjemaet har blitt spredt i en privat gruppe på Facebook, da gjennomgangstonen i klagene er noe lik, sier han. 

En klager skriver:

Hei! Det å kalle 17 åringen i Trine Skei Grande saken for en voksen mann er ikke akseptabelt. Alle under 18 år er enten barn eller ungdom. Man er ikke juridisk voksen før etter 18 år! Her bør NRK skjerpe seg. Det nærmer seg fenomenet "Fake News"

En annen klager skriver:

Jeg vil med dette klage på NRK sin dekning og språkbruk i oppslaget om Skei-Grande saken 16. april. Skei Grande, 38 år gammel og nestleder i Venstre på det tidspunktet, tok initiativ til å ha sex med en full 17 åring, og dette blir omtalt som å "være sammen med" og "mann". I måten saken forties, forskjønnes og ikke følges opp, fremstår håndteringen og dekningen som direkte uetisk. Gutten har fritatt Skei Grande fra avtalen om taushet, men NRK har ikke gjort noe for å få frem de faktiske forholdene. Jeg har selv ikke noen politiske bindinger, og jeg anser meg selv for å være en rimelig nyansert person.

 

I tillegg til Skei Grande-klagene er det 40 klager mot NRKs Midtøsten-dekning, der publikum mener at statskanalen har en skjev dekning av Israel og Gaza-konflikten.

I alt er det 80 klager mot utenriksstoff, 100 klager om diverse nyhetssaker og 96 klager om «diverse ytringer».

 

Skal diskutere P1s fremtid

Tirsdag 12. og onsdag 13. juni er det altså møte i Kringkastingsrådet i Bergen. Tirsdag har rådet seminar der det skal se på sin egen rolle og funksjon.

Bakteppet er at Kringkastingsrådet har fått massiv kritikk fra store deler av pressenorge, blant annet Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening, fordi de mener Kringkastingsrådet bryter med prinsippene i redaktørplakaten og loven om redaksjonell frihet i mediene.

Onsdag skal rådet diskutere politikere og media, rettighetsproblematikk, omlegging av NRK P1 til høsten og sommerens minutt-for-minutt med sakte-TV fra fjellheimen.

Til toppen