Stortinget vil gi disse to forutsigbare vilkår. NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen (t.v.) og TV 2-sjef Olav Sandnes. Bildet er fra Nordiske Mediedager våren 2015.
Stortinget vil gi disse to forutsigbare vilkår. NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen (t.v.) og TV 2-sjef Olav Sandnes. Bildet er fra Nordiske Mediedager våren 2015. (Foto: Gard L. Michalsen)

NRK-lisensen kan bli til en TV-skatt, og Stortinget ber regjeringen få fart på ny «TV 2-avtale»

Politikerne vil sikre Bergen som medieby og kompensere TV 2 for nyhetsproduksjon - ber regjeringen finne en modell for ny avtale.

Oslo (NTB-Linus Hauge/Bibiana Piene): Alle partiene på Stortinget, bortsett fra Frp ber regjeringen utrede en måte å sikre forutsigbar og langsiktig finansiering av NRK.

Også TV 2 skal ha en rolle som allmennkringkaster i framtida, slår politikerne fast.

Kulturminister Linda Helleland (H) må legge fram et forslag om hvordan rammevilkårene for de to kringkasterne skal være innen utgangen av året, krever politikerne.

Selv foreslår flertallet en ordning i likhet med den finske allmennkringkasteren YLE, som finansieres etter en modell der lisensen er en skatt per person, gradert ut fra inntekt.

Den nye avtalen om allmennkringkasting ble presentert i vandrehallen i Stortinget torsdag ettermiddag. Bare Frp av stortingspartiene står utenfor avtalen.

– Jeg er glad og lettet over at vi har fått på plass en avtale som involverer de fleste partier, og som sikrer fremtidig finansiering av NRK og kommersiell allmennkringkaster i Bergen. Slik kan seerne og folket også i framtiden få store opplevelser som samler, sier mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Arild Grande.

  • Se fyldig faktaboks nederst i saken! 

TV-skatt

Flertallet er også innstilt på å be regjeringen gi NRK styringssignaler hvert fjerde år, fastsettelse av lisensen over lengre perioder, samt å sørge for kompensering av lønns- og prisvekst, noe som skal bidra til å sikre mer forutsigbarhet for NRK.

Partiene er også enige om at de viktigste internasjonale sportsarrangementene skal være fritt tilgjengelig på åpne kanaler.

– Når norske idrettshelter jubler for seier, vil det skje sammen med hele befolkningen, sier Arild Grande.

TV 2-hjelp

Samtidig går stortingsflertallet inn for å gi en kommersiell allmennkringkaster kompensasjon for å drive med nyhetsproduksjon, slik TV 2 har ytret ønske om.

Stortinget ber samtidig regjeringen om å ta initiativ til å sikre at TV 2 beholder hovedkontoret i Bergen.

- En viktig dag for norsk mediemangfold

En viktig dag for norsk mediemangfold, mener TV 2, som er godt fornøyd med avtalen som flertallet på Stortinget har kommet fram til.

– Det som står i avtalen, er at det skal komme et forslag innen kort tid. Det betyr at vi har nådd fram med vårt budskap. Det hadde vært veldig lite tilfredsstillende for oss å gå på en ny midlertidig ordning, sier nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther til NTB.

Flertallet på Stortinget ber regjeringen om å sørge for at TV 2 fortsatt skal ha en rolle som allmennkringkaster og at det vektlegges at kanalen fortsatt skal ha hovedkontor i Bergen.

– Vi er veldig fornøyde med at Stortinget er så bredt samlet på dette området der først og fremst allmennkringkastingen skal styrkes, sier Årsæther.

TV 2 har tidligere varslet at det kunne bli aktuelt å legge ned nyhetsdekningen og å flytte hovedkontoret hvis kanalen ikke blir kompensert.

– Løsningene som politikerne har samlet seg om, med kompensasjon eller kjøp av allmennkringkastingstjenester fra en kommersiell aktør, sikrer balanse mellom forpliktelser og oppgjør. Alt ligger til rette for at TV 2 vil søke på en ny avtale når denne lyses ut, og at vi ved tilslag kan opprettholde hovedkontor i Bergen, sier sjefredaktør Olav T. Sandnes.

Utreder NRK-stiftelse

Partiene ber også regjeringen utrede hvorvidt kulturministerens rolle som NRKs generalforsamling skal delegeres til en stiftelse etter svensk modell for å skape større avstand mellom regjeringen og journalistikken og understreke NRKs rolle som folkets felleseie.

Arbeidet med avtalen har foregått i familie- og kulturkomiteen som har behandlet Allmennkringastingsmeldingen, som regjeringen la fram 19. juni i fjor.

Det har lenge vært et ønske om å legge om dagens NRK-lisensmodell fordi den ikke tar hensyn til den tekniske medieutviklingen.

Fakta om avtalen om allmennkringkasting:

* Alle partiene på Stortinget bortsett fra Frp går inn for avtalen. Avtalen går ut på:

* Regjeringen bes utrede en ny modell for finansiering av NRK.

* Et ekspertutvalg skal levere sin anbefaling innen utgangen av 2016.

* Utvalget bes vurdere en ordning etter finsk modell der lisens er en skatt per person, gradert ut fra inntekt.

* NRK vil få et styringssignal hvert fjerde år, som blant annet tar høyde for lønns- og prisvekst.

* Partiene vil sikre en kommersiell allmennkringkaster med hovedkontor og nyhetsredaksjon i Bergen.

* Store sportsbegivenheter skal være tilgjengelig på en åpen kanal.

* NRKs generalforsamling delegeres til en stiftelse etter svensk modell.

* Mediemangfoldsutvalget bes også utrede modeller som også kan finansiere andre ordninger, som allmennkringkastingsoppdrag på radio, pressestøtte, tilskudd til lokalradio og -TV, samiske aviser, stipender og lignende.

* Partiene ber om at NRKs arkiv i større grad kan gjøres tilgjengelig for viderebruk.

* Partiene vil beholde Kringkastingsrådet, men avgrense dets mandat og gjøre endringer i hvordan medlemmer oppnevnes.

* De vil også se på ordninger for å ivareta publikums klageadgang og kontakt med NRK.

Til toppen