Tidligere distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen i NRK får nye oppgaver i kanalen.
Tidligere distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen i NRK får nye oppgaver i kanalen. (Ole Gunnar Onsøien)

FOLK

Grethe Gynnild-Johnsen blir NRKs første redaktør for mediemangfold og samarbeid

– Norge er et land med veldig stort mediemangfold. Vi har alle en interesse i at mediemangfoldet skal bestå, sier Gynnild-Johnsen til Medier24.

Grethe Gynnild-Johnsen blir NRKs første redaktør for mediemangfold og samarbeid. I høst ble det klart at hun skulle gi seg som NRKs distriktsdirektør, og nå er det klart hva hun skal gjøre i tiden framover. 

– NRK fikk i fjor et oppdrag fra Stortinget og regjeringen om å ta et selvstendig ansvar for norsk mediemangfold. Vi har behov for å gå dypere inn i forståelsen for hva det oppdraget betyr, og det er det jeg skal gjøre, sier Gynnild-Johnsen til Medier24. 

Hun går i gang med de nye oppgavene umiddelbart. Fra tidligere er det klart at det er Marius Lillelien som overtar jobben som distriktsdirektør i NRK

 

Forkjemper for samarbeid

Arbeidet med mediemangfold er svært viktig – ikke bare for NRK, men for hele samfunnet, ifølge Gynnild-Johnsen. 

– Norge er et land med veldig stort mediemangfold – vi har både aviser, nettsteder, lokalradio og TV-stasjoner. Vi har alle en interesse i at det mediemangfoldet skal bestå, og når NRK har fått ansvar å sette seg inn i det, så må vi også finne ut hva det betyr, sier hun. 

Som distriktsdirektør har hun reist land og strand rundt, og besøkt både distriktskontor i NRK og andre lokale mediehus. Nå får hun ansvaret for å videreutvikle samarbeidet både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

– I alle år har jeg vært en forkjemper for samarbeid med lokale og regionale mediehus og NRK. Det har vi fått til over store deler av landet, men vi kan sannsynligvis gjøre mye mer, sier hun. 

– Men hva betyr dette for ambisjonen om å trappe ned på reisingen? 

– Er du gal? Jeg har ingen ambisjon om å være på Gardermoen to til fire ganger i uka, sier hun og ler.

Det første hun går i gang med, er samtaler med viktige premissleverandører for å få mer innsyn i forventningene til hvordan NRK skal kunne bidra til et enda bedre og større mediemangfold. 

– Jeg har behov for å gå bredt ut, og begynner derfor med en intervjurunde med viktige premissleverandører på dette området. Det viktigste for meg er at alt vi gjør må være for publikums beste, sier hun. 

 

For tidlig å si noe om tiltak

Gynnild-Johnsen forteller at de håper det vil komme både små og store tiltak ut fra arbeidet, men at det er for tidlig å si noe om hvilke konkrete tiltak de ser for seg å foreslå eller igangsette. 

– Jeg har noen teorier på hva som er lurt å gjøre, men det blir for tidlig å gå inn på dem nå, sier hun og understreker igjen at det viktigste blir å kartlegge forventninger hos premissleverandører og samarbeidspartnere. 

Men der det er lavthengende frukt ser hun ikke bort fra at de kan igangsette tiltak raskt.

Hun forteller at de har som ambisjon at hele NRK skal føle eierskap til prosjektet- og at det ikke bare blir et «one woman show».

– Vi er flere som skal jobbe sammen om dette. Dette er jo et prosjekt som hele NRK skal eie, sier hun. 

 

– Relevant for alle

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener NRK og norske mediehus må sammen se om de kan gi et enda bedre tilbud til publikum gjennom økt samarbeid, og er glad for at Gynnild-Johnsen nå setter i gang med arbeidet fra NRK sin side. 

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Ole Gunner Onsøien

– NRK skal være en god samarbeidspartner for lokale og regionale mediehus, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i en pressemelding og fortsetter: 

– Som allmennkringkaster må NRK være relevant for alle. Vi skal nå fram til alle deler av befolkningen og vi skal bidra til å styrke norsk språk og kultur. Vårt mål er å styrke vårt forhold til publikum i Norge sammen med lokale og regionale mediehus, sier Eriksen i meldingen.

Det betyr blant annet å øke samarbeidet med andre kompetansemiljøer i Norge. Eriksen trekker fram NTNU som et godt eksempel.

– Vi skal for eksempel utforske et utvidet samarbeid med Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim. Det kan gi oss som allmennkringkaster bedre tilgang til teknologi og kunnskap som til sist vil gi kunne gi et forbedret tilbud til publikum på alle plattformer. Slike miljøer vil også kunne finnes andre steder i landet, sier kringkastingssjef Eriksen i meldingen. 

Til toppen