NTB-SJEFEN: Administrerende direktør og ansvarlig redaktør Pål Bjerketvedt.
NTB-SJEFEN: Administrerende direktør og ansvarlig redaktør Pål Bjerketvedt. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)

NTB kjenner konsekvensene av kuttene i bransjen - må selv kutte 10 millioner kroner neste år

Nedbemanning er uunngåelig, bekrefter sjefredaktør og direktør Pål Bjerketvedt.

  • Endret

Oslo (NTB): Nyhetsbyrået NTB kjenner nå konsekvensene av mediekrisen.

Et kostnadskutt på 10 millioner kroner må gjennomføres i 2017.

På et allmøte onsdag ble de ansatte i bedriften orientert om situasjonen av sjefredaktør og administrerende direktør Pål Bjerketvedt.

En nedbemanning er nærmest uunngåelig, mener han.

– Situasjonen er at vi, som alle andre aktører i mediebransjen, ser at inntektene går ned samtidig som kostnadene med pris- og lønnsjusteringer øker hvert år. Det betyr at selskapets resultatevne forverres, og at vi dermed må gjennomføre en rekke tiltak, sier Bjerketvedt.

Han mener det ikke er unaturlig at også nyhetsbyrået rammes av nedgangen i medieøkonomien selv om byrået har holdt stand i lengre tid.

– Vi må nå redusere kostnadsmassen i selskapet med anslagsvis 10 millioner kroner i 2017. Som en følge av dette må vi redusere bemanningen, sier han.

Bjerketvedt understreker at en nedbemanning ikke skal gå ut over kvaliteten på produktet som nyhetsbyrået leverer.

– Hvordan, hvor og hvor mange det gjelder, er det for tidlig å si noe om. Allmøtet i dag var et tidlig varsel om utfordringen og nivået på utfordringen, sier Bjerketvedt.

 
Til toppen