Fra Oslo Media House, kontorfellesskap i Skippergata.
Fra Oslo Media House, kontorfellesskap i Skippergata. (Bilde: Gorm Gaare, OMH)

Oslo Media House får en halv million kroner til å utvikle en næringsklynge for journalistikk

Får penger fra byråd Geir Lippestad og et regionalt innovasjonsprogram. Vil skape en møteplass og plattform for «ideer, metoder og teknologier».

Oslo Media House AS har fått tildelt 500.000 kroner fra Regionalt innovasjonsprogram Oslo og Akershus for å utvikle OMH til en næringsklynge for journalistikk.

- Det er første gang midler fra det regionale innovasjonsprogrammet er tildelt et prosjekt som er myntet på utviklingen av journalistikk og publisering, heter det i en melding fra selskapet.

Det er Oslos byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, som har besluttet å tildele Oslo Media House denne støtten fra innovasjonsfondet for 2017.

- Dermed erklærer også Oslo kommune at journalistikk og publisering er en betydningsfull næring med innovasjonspotensiale i hovedstadsområdet, heter det.

Oslo Media House engasjerer nå en egen prosjektleder til arbeidet med å utvikle den journalistiske næringsklyngen.

Ambisjonen er å skape en «plattform og møteplass» for å utivkle nye ideer, metoder og teknologier.

OMH er i dag et kontorfellesskap med journalister, fotografer, redaktører, forfattere, designere, tv-produsenter, med mer, og nå settes det en tydelig retning i utviklingen av dette som en næringsklynge.

- En næringsklynge med utgangspunkt i Oslo Media House kan spille en viktig rolle for å møte utfordringene til en bransje under sterkt press. På den ene siden nedbemanner mediehusene i høyt tempo, mens det på den andre siden investeres mer enn noen sinne i reklameinnhold, PR- og kommunikasjonstjenester, skriver Oslo Media House:

- Eksterne journalistiske produksjonsmiljøer vil vokse, og også levere på andre områder enn det vi har sett inntil nå. Der håper vi å bli et samlingspunkt for ambisiøse oppstartsselskap.

 

  • For ordens skyld: Medier24 var fra februar 2015 til desember 2016 leietaker i Oslo Media House. 

   

Til toppen