NJ, NP OG NR: Her i forbindelse med en å pressekonferanse i mai om Snowden-saken. Fra venstre - advokat Jon Wessel-Aas, NJ-leder Thomas Spence, generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund og generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.
NJ, NP OG NR: Her i forbindelse med en å pressekonferanse i mai om Snowden-saken. Fra venstre - advokat Jon Wessel-Aas, NJ-leder Thomas Spence, generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund og generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen / arkivfoto)

Oslo tingrett sier nei til å behandle Snowden-søksmål

Men saken ankes videre i rettssystemet.

Oslo (NTB): Oslo tingrett avviser å behandle søksmålet Edward Snowden anla mot staten.

Snowden ville gå til sak for å få rettslig fastslått at Norge ikke har adgang til å utlevere ham til USA.

Snowden gikk 21. april 2016 til sivilt søksmål mot staten ved Justis- og beredskapsdepartementet. Bakgrunnen var at Snowden, som for tiden befinner seg i Russland, den 18. november i år skal motta Ossietzky-prisen som organisasjonen PEN deler ut i Norge.

Snowden er amerikansk statsborger, og han har siden juni 2013 vært etterlyst av amerikanske myndigheter, mistenkt for å ha overlevert graderte dokumenter om det amerikanske etterretningsprogrammet PRISM til utenforstående.

Snowden har i stevningen vist til at han ikke kan utleveres til USA, idet de forhold han er siktet for i hjemlandet gjelder politiske lovbrudd.

Staten mente at søksmålet måtte avvises fordi den rettslige prøvingen av utleveringsspørsmål skal behandles av domstolen i straffeprosessuelle former.

En slik domstolsprøving kan først skje når det foreligger en utleveringsbegjæring, og den som er begjært utlevert befinner seg i Norge. Snowden befinner seg ikke i Norge, og USA har heller ikke fremmet utleveringsbegjæring.

Det var Oslo tingrett enig i, og i kjennelsen slås det fast at Snowden må ut med 7.000 kroner i sakskostnader til staten.

Men saken ankes videre, bekrefter norske presseorganisasjoner - som har vært Snowdens partshjelpere i saken: 

– Retten gjør det enkelt for seg selv og velger minste motstands vei, mener Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund.

De er glad for at kjennelsen blir anket.

Til toppen