Øyulf Hjertenes, sjefredaktør i Bergens Tidende.
Øyulf Hjertenes, sjefredaktør i Bergens Tidende. (Foto: Ole Gunnar Onsøien)

PFU: BT brøt ikke god presseskikk

Aleris vant ikke gjennom med klagen sin.

– Jeg er enig med sekretariatet om at dette ikke er brudd på 3.3 som handler om sitatsjekk, sier PFU-leder Alf Bjarne Johnsen i tirsdagens PFU-møte.

Aleris klaget Bergens Tidende (BT) inn til PFU for en artikkel om at staten de siste årene har kjøpt private øyebehandlinger hos helseaktøren Aleris for 200 millioner kroner, mens offentlige sykehus sier de kunne gjort jobben for en sjettedel, for 33 millioner.

 

Samstemte

– Jeg har problem med å se de presseetiske bruddene her, sier Erik Schjenken.

PFU-medlem Øyvind Kvalnes. Foto: Ole Alexander Saue

Aleris Helse mener det ikke er dekning for påstanden, og at BT ikke tok hensyn til opplysninger fra Aleris. Slik klager ser det, har BT dermed utelatt relevant informasjon, blant annet at Aleris ble pålagt å bruke offentlig godkjent medisin, som var dyrere enn den offentlige sykehus brukte. Utelatelsen innebærer at kravet til samtidig imøtegåelse ikke er innfridd, og at fremstillingen blir mangelfull, feilaktig og usaklig, ifølge klager. Videre mener klager at BT ikke klargjorde premissene tilstrekkelig og trenerte spørsmål om sitatsjekk. 

– Sitatsjekk er det mest interessante her. Har du skrevet noe, har du gitt fra deg en ytring. Da kan du ikke trekke den tilbake, sier PFU-medlem Øyvind Kvalnes.

 

– Viktig premiss

Flere i utvalget mener imidlertid at regnestykket kunne blitt presentert på en mer pedagogisk måte.

– En kunne tenke seg at innkjøpsprisen for medisinen er et viktig premiss som bør klargjøres her, sier Johnsen.

Utvalget konkluderer raskt med at avisen ikke har brutt god presseskikk.

Til toppen