PFU-leiar Alf Bjarne Johnsen.
PFU-leiar Alf Bjarne Johnsen. (Ole Alexander Saue)

PFU ikke enige om Hamar Arbeiderblad: Vurderer dissens for manglende samtidig imøtegåelse

Flertallet i PFU mener at Hamar Arbedierblad etter en samlet vurdering ikke har brudd god presseskikk, men PFU-representanter ville gi kritikk med hensyn til punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Hamar Arbeiderblad (HA) har publisert en rekke artikler om en konflikt i Hamar Arbeiderparti, som skal ha sprunget ut av en intern uenighet om ny jernbanetrasé.

Jan Larsen, leder av Hamar Arbeiderpartis Seniorforum, har klaget inn flere artikler i denne dekningen som er fordelt på syv papiraviser.

– Jeg slutter meg til det som blir sagt, at HA etter en samlet vurdering ikke har brutt god presseskikk, sier PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

Utvalget brukte rundt en time på å diskutere artikkelserien til HA. Det som ble diskutert var PFUs innstilling om at klager burde fått imøtegått opplysningen om at klager hadde fått advarsel om mobbing. Sekretariatet foreslo å felle avisen på to punkt.

– Når det gjelder 4.14 er jeg fortsatt veldig i tvil, sier PFU-medlem Liv Ekeberg.

Liv Ekeberg i PFU.
Liv Ekeberg i PFU. Foto: Ole Alexander Saue

– Jeg synes denne er vanskelig. Det er komplekst materie, som har pågått og som ennå ikke er ferdig, med mye følelser involvert. Avisen har gjort det de skal, de skal belyse en intern konflikt i et større parti, sier Ekeberg.

PFU-representant Øyvind Kvalnes og Anne Weider Aasen tok dissens og ville gi kritikk for punkt 4.14.

Her er punktene klager mener Hamar Arbeiderblad har brutt:

  • Punkt 2.2, om redaksjonell uavhengighet
  • Punkt 2.3, om bakenforliggende forhold
    Punkt 2.4, om å utnytte redaksjonell makt til egen fordel
  • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
  • Punkt 4.2, om skillet mellom kommentar og fakta
  • Punkt 4.4, om dekning for titler etc.
  • Punkt 4.13, om rettelse
  • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse

Klager mener det ikke stemmer at han fikk skriftlig advarsel for mobbing og trakassering. Det skal et senere vedtak i partiet ha slått fast, opplyser klager. Videre mener klager at avisen ikke ga ham tilstrekkelig samtidig imøtegåelse. Ifølge klager har HAs redaktør ikke opptrådt uavhengig fordi redaktørens egen bolig blir berørt av jernbanetraséen det er uenighet om. Klager reagerer også på flere karikaturtegninger som han mener er usaklige og gir feil bilde av saken. For øvrig mener klager at avisen burde ha slettet en leserkommentar fordi det der ble framsatt ubegrunnede anklager.

I all hovedsak diskuterte PFU brudd på to punkt – 3.2 og 4.14 – som sekretariatet skriver i forslag til uttalelse.

– 3.2-spørsmålet er knyttet til om en slår noe fast som et ubestridt faktum. Det andre spørsmålet er om han fikk svare på det, sier Elin Floberghagen.

PFU-medlem Anne Weider Aasen.
PFU-medlem Anne Weider Aasen. Foto: Ole Alexander Saue

Når PFU mener avisen har brudd punkt 4.14, skriver de:

«Videre mener PFU at klager burde fått imøtegå opplysningen om at han har fått advarsel for mobbing. Artikkelen manglet klagers stemme. VVP 4.14 sier at den som utsettes for sterke beskyldninger, skal få imøtegå faktiske opplysninger», skriver PFU i sin innstilling.

Om brudd på punkt 3.2 skriver PFU-sekretariatet:

«Klager mener HA feilaktig har skrevet at han sendte e-poster til Morten Aspeli om natten. PFU registrerer at avisen ikke har dokumentert opplysningen, hverken på trykk eller i PFU-saken. Utvalget understreker at mediene bør bestrebe seg på å underbygge påstander, og ta forbehold når dokumentasjon ikke er mulig.»

– Konklusjonen fra sekretariatet om brudd på to punkter er ganske streng, sier Ekeberg.

Øyvind Kvalnes i PFU.
Øyvind Kvalnes i PFU. Foto: Ole Alexander Saue

Hun får støtte av PFU-medlem Anna Weider Aasen.

– I oppfølgingssaker, i en løpende sak, har vi felt aviser fordi de ikke har tatt med meninger om hva vedkommende har gjort. Jeg tror ikke HA har gjort dette med vilje, at de skal skrive at han er en mobber uten å ta med hans versjon. Tidligere har han jo fått svare på alt sammen, sier hun.

– Det blir rart om avisen skal felles for ikke å ha slettet en kommentar, sier Ekeberg.

Weider Aasen luftete forslaget om kritikk, og ikke fellelse eller full frifinnelse. Øyvind Kvalnes ville gi avisen kritikk med hensyn til punkt 4.14.

– Jeg står mellom ikke brudd og kritikk på 4.14, sier Weider Aasen.

Til toppen