Jon Gelius på Dagsrevyens sending 28. juli.
Jon Gelius på Dagsrevyens sending 28. juli. (Skjermdump / NRK.no)

NRK brøt god presseskikk på flere punkter i omtalen av Widerøes mange kanselleringer

Widerøe klagde inn NRK på fem punkter i Vær varsom-plakaten for sin dekning om flyselskapets mange kanselleringer i sommer. Nå er avgjørelsen klar.

Tirsdag behandlet Pressens Faglige Utvalg en klage fra Widerøe mot NRK, og konkluderte med at mediehuset brøt Vær varsom-plakaten og god presseskikk på flere punkter. 

Flyselskapet mente at NRK skapte et ensidig og feilaktig inntrykk og at NRK brøt flere punkter i Vær varsom-plakaten i en reportasje sendt på NRK Nordland og Dagsrevyen 28. juli - om selskapets flere kanselleringer i sommer. 

Widerøes hovedankepunkt var at reportasjen skapte et «et tydelig, ensidig og feilaktig inntrykk av at samtlige kanselleringer skyldes bemanningsmangel og dårlig planlegging».

Mens man utfra NRKs dekning kunne få inntrykk av at det gjelder alle 353 kanselleringer, er det riktige tallet 100.

I PFU-klagen reagerte flyselskapet på hvordan setninger er tatt ut av kontekst, som når et løsrevet sitat fra et lengre radiointervju brukes i en TV-reportasje.

 

- NRK rotet det til 

Utvalget har konkludert med at NRK har brutt god presseskikk på punktene 3.2, 4.1 og 4.13 i Vær varsom-plakaten og følger dermed ikke sekretariatet, som innstilte på at NRK hadde brutt punktene 3.2 og 3.3.

– NRK har klart å rote det til. Det er klønete håndtert, uttalte PFU-medlem Erik Schjenken, som representerer allmennheten.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.
PFU-leder Alf Bjarne Johnsen. Arkivfoto: Gard L. Michalsen

Utvalget var enige fra første stund om at NRK hadde brutt god presseskikk og måtte felles, men diskusjonen gikk på hvordan man skulle gjøre det og hvilke punkter man skulle felle for.

 – Vi er like mange som vil felle på 3.7 som på 3.3, så jeg foreslår at vi bruker den vide bestemmelsen som går på 4.1 saklighet og omtale. Vi er enige om at det er et presseetisk brudd å gjøre det slik NRK Dagsrevyen gjør i denne innslaget, uttalte utvalgsleder Alf Bjarne Johansen.

 

Diskusjon om paragrafer

Men diskusjonen rundt bordet viste at de ikke var enige. Liv Ekeberg ønsket å felle NRK på 3.7, som sier:

Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.

Til slutt ble PFU enige om felle for:

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.
4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.
4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

 

Klagde inn på fem punkter

Widerøe mente opprinnelig at NRK brøt enda flere punkter, samt at de skulle fått samtidig imøtegåelse til kommentarer fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det kommer samtidig fram at NRK Nordland anmodet klagers anmodning om rask korrigering av ukorrekte opplysninger på radio, mens ingenting ble rettet på TV. Dette ifølge tilsvaret fordi man ikke skjønte at Widerøe ønsket at det feilaktige opplysningene skulle rettes. NRK forklarer dette med uklar kommunikasjon både internt og overfor Widere.

Først 12. oktober - to og en halv måned etter publisering - kom det en rettelse og beklagelse med følgende tekst på skjermen:

I en sak Dagsrevyen/NRK Nordland sendte 28. juli om Widerøes mange kanselleringer av fly i juli kan det ha framstått som om mannskapsmangel var eneste årsak. Vi vil presisere at en betydelig andel av kanselleringene også skyldtes dårlig vær og tekniske feil. I saken ble det dessuten brukt en uttalelse fra Widerøe som ikke var avklart for bruk i tv-reportasjen, og dette beklager vi.

 

Til toppen