Ina Lindahl Nyrud, medierettsadvokat i Norsk Journalistlag.
Ina Lindahl Nyrud, medierettsadvokat i Norsk Journalistlag. (Foto: Anette Selmer Andresen, NJ)

Presseorganisasjonene mener domstolene henger etter på åpenhet - vil åpne for mer bruk av lyd og bilde i også sivile rettssaler

– I en tid hvor det på nær sagt alle områder jobbes for større åpenhet, er det paradoksalt at departementet ikke stiller seg positiv til at fjernsynsoverføringer og fjernsynsopptak tillates i alle typer rettssaler, sier NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud.

Justisdepartement har kommet med forslag til ny domstollov som berører både spørsmål om offentlighet i rettspleien og kildevernet.

NJ skriver på sine nettsider at de ønsker mer offentlighet i ny domstollov.

Uten å vise til eksempler hvor dagens regelverk har medført belastninger for parter i sivile saker, eller at rettens forhandlinger har blitt forstyrret på en utilbørlig måte, foreslår departement en omfattende utvidelse av forbudet mot fotografering, filming og lydopptak fra norske rettssaler, skriver NJ.

NJ har gått sammen med Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening om en uttalelse til den nye loven, som går inn for meroffentlighet, møteoffentlighet, saksbehandlingsregler ved lukkede dører og rettsmidler ved begrenset offentlighet, medienes referatadgang, rettergangsstraff og elektroniske pressesider.

– Her er det så mange viktige temaer for journalisters arbeidsvilkår, at jeg nesten ikke kan utheve noen som ekstra viktige. Men det vil nok interessere mange at departementet foreslår å lovfeste uttalerett for journalister når det reises spørsmål om lukkede dører, samt mulighet til å anke slike avgjørelser, sier medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud i saken.

– Vi mener likevel at forslagene ikke går langt nok, og at disse må utvides og gjelde alle typer avgjørelser om unntak fra offentlighet, som for eksempel referatforbud.

Les hele uttalelsen fra presseorganisasjonene her.

Til toppen