AFTENPOSTENS første reportasje om «mobilspionasjen».
AFTENPOSTENS første reportasje om «mobilspionasjen».

PST avviste Aftenpostens funn av falske basestasjoner. Nå får NSM likevel 12 millioner til å avdekke slike

Nasjonal sikkerhetsmyndighet får mer penger til å avdekke falske basestasjoner.

Oslo (NTB): Regjeringen vil bruke 12 millioner kroner på å styrke Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) arbeid med å avdekke falske basestasjoner.

I revidert statsbudsjett ble det satt av 2,5 millioner kroner til NSMs arbeid.

Aftenposten oppdaget i desember i fjor det som trolig var flere falske basestasjoner rundt sentrale bygninger i Oslo. NSM og PST uttalte da at avisens funn høyst sannsynlig var reelle.

Men senere sa PST at det var «naturlige forklaringer» bak målingene og funnene, og NSM har ikke villet si hva deres funn gikk ut på.

Til toppen