Lavere avisopplag fører til stadig færre avistrykkerier.
Lavere avisopplag fører til stadig færre avistrykkerier. (Foto: Arkivfoto / Gard L. Michalsen)

Schibsted legger ned trykkeriet på Flesland. Går fra to til ett trykkeri i Bergen

- Har hatt en betydelig overkapasitet, sier styreleder.

For et drøyt år siden la Schibsted ned trykkeriet i Kristiansand. I høst er det tid for nok en strukturendring: Konsernet melder nå at styret i Schibsted Trykk AS har besluttet å legge ned Schibsted Trykk Flesland - med virkning fra 1. januar 2016.

Det betyr at man går fra to til ett trykkerier i Bergens-området, og hele porteføljen overføres til Schibsted Trykk Bergen i Drotningsvik.

Styreleder Harald Jacobsen, som også er direktør i Fædrelandsvennen, begrunner nedleggelsen med utviklingen i mediemarkedet:

Schibsted Trykk jobber kontinuerlig med kostnadsreduksjoner og nedskalering av produksjonskapasitet i alle våre trykkerier som respons til et vedvarende fall i papiravisproduksjonen.  Særlig i Bergensområdet har vi nå en betydelig overkapasitet.

- For å sikre lønnsom drift i trykkeriene samt lavest mulige enhetskostnader har styret bestemt å overføre produksjonsporteføljen på Flesland til Schibsted Trykk Bergen, sier Jacobsen i meldingen.

Ifølge pressemeldingen skal overføringen av alle interne og eksterne trykkerioppdrag til Drotningsvik la seg gjennomføre uten at det medfører nevneverdige endringer i deadlines. 

Jacobsen sier at bedriften vil sørge for sluttordninger, økonomisk rådgivning og karriereomstillingsprogram for ansatte i Schibsted Trykk Flesland.

- Det vil umiddelbart bli innkalt til drøftinger med representanter for de ansatte på Flesland med tanke på sluttpakker og avviklingsplan, heter det i meldingen.

Til toppen