Per-Kristian Foss fikk prisen tirsdag kveld, sammen med en karikatur av seg selv.
Per-Kristian Foss fikk prisen tirsdag kveld, sammen med en karikatur av seg selv. (Bilde: Gard L. Michalsen)

Se, en (tidligere) politiker som får skryt fra pressen: Per Kristian Foss får Flaviusprisen for åpenhetskamp

Fikk heder fra mediene under Adresseavisens jubileumsfest i Trondheim tirsdag kveld.

Prisdiplomet, med karikaturen av Foss.
Prisdiplomet, med karikaturen av Foss.

Riksrevisor Per-Kristian Foss fikk tirsdag kveld Flaviusprisen fra Norsk Presseforbund, for sin innsats for åpenhet i forvaltningen. Prisen ble delt ut under et arrangement på Byscenen i Trondheim, hvor Adresseavisen feirer 250 år med en samlet norsk mediebransje på besøk. 

Og Foss fikk gode ord fra bransjen: 

- Han har jevnlig og i flere saker gått hardt ut og kritisert forvaltningen for manglende innsyn, sier juryen. Se hele begrunnelsen under. 

Prisen ble opprettet av styret i Norsk Presseforbund i 2007 og skal gå til «enkeltpersoner, organisasjoner, forvaltningsorganer, institusjoner, bedrifter, journalister, redaktører eller redaksjoner som gjennom sitt arbeid eller frivillige innsats har bidratt til å fremme eller synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn og/eller bidratt til endring eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske samfunnet».

Og juryen uttaler: 

Årets vinner har argumentert for åpenhet som en grunnleggende verdi i forvaltningen siden han tiltrådte sin stilling i 2014. Siden da har han jevnlig og i flere saker gått hardt ut og kritisert forvaltningen for manglende innsyn. Han skiller sak og person, og legger ingenting imellom selv om kritikken rammer gamle kolleger og venner hardt.I den senere tid har vinneren vært ansvarlig for en undersøkelse på et område det er svært vanskelig å kontrollere.

Konklusjonene var nedslående og dokumenterte systematisk og omfattende hemmelighold av offentlige opplysninger i regjeringsapparatet, blant annet gjennom manglende journalføring.

- Det er ikke mindre alvorlig å bryte arkivloven enn å bryte straffeloven, uttalte prisvinneren i forbindelse med lansering av resultatene fra undersøkelsen, og la til at det herjer en redselskultur for åpenhet i forvaltningen. At en representant for et kontrollorgan som Riksrevisjonen sier det så klart, har stor verdi i kampen for et mer åpent samfunn.  

Juryen vil hedre riksrevisor Per-Kristian Foss for Riksrevisjonens undersøkelse om arkivering og innsyn i forvaltningen, samt mange klare uttalelser til fordel for åpenhet og innsyn.

Vi gratulerer ham med Norsk Presseforbunds åpenhetspris - Flaviusprisen 2017!

 

Juryen har i år bestått av: 

  • Anine Kierulf, fagdirektør på Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
  • Hanne Wien, journalist i Kommunal rapport
  • Bernt Olufsen, tidligere VG-redaktør og nå mediekommentator
Til toppen