SCHIBSTED-TOPPENE: Didrik Munch, administrerende direktør Schibsted Norge, VG-publisher Torry Pedersen - og konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.
SCHIBSTED-TOPPENE: Didrik Munch, administrerende direktør Schibsted Norge, VG-publisher Torry Pedersen - og konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Sparegrisen blir stadig større: Disse tre eier Schibsted-aksjer for til sammen 17 millioner kroner

Se hele lista over primærinnsiderne etter siste kjøp og salg.

Schibsted-kursen har de seneste året steget raskt og mye, og særlig rett før jul hoppet den opp mot 450 kroner. På nyåret har aksjen sågar duppet over 500 kroner enkelte dager. 

Det gir god butikk for de som eier aksjer i selskapet - herunder inkludert mange ansatte og ledere i konsernet. I år har flere av dem brukt anledningen til å cashe inn på deler av sin aksjebeholdning:

Schibsted på børsen siste fem år:

schibsted-bors

Senest denne uka meldte konsernet at Stein Yndestad, CFO i Schibsted Classified Media, selger 2000 av sine aksjer. Det innebærer at han casher ut nesten en million kroner, etter å ha solgt til kurs mandag på 490 kroner.  

Aksjene er gjerne ervervet gjennom forskjellige spareprogram og opsjoner, og uansett til en langt lavere kurs enn dagens. Men samtidig som toppene selger, har de i stor grad beholdt deler av sin beholdning.

Og de har etter alt å dømme også tro på videre vekst: De fleste av dem deltar også i Schibsteds nye aksjeprogram, som ble innført i fjor.

Spareprogrammet er for alle ansatte i konsernets selskaper, og innebærer at ansatte kan kjøpe aksjer hvert kvartal gjennom selskapet til normal pris. Dog får de etter to års eiertid én bonusaksje for hver andre aksje. Det vil si at de får hver tredje aksje gratis.

Mandag meldte Schibsted Media Group AS om at drøyt 6000 aksjer er videresolgt til ansatte, ved første «tegningsvindu» for spareprogrammet i år. 

Det er åpenbart mange som tar del i dette programmet, og de fleste av handlene er ikke offentlige.

Drøyt 500 av aksjene er imidlertid utstedt til såkalt «primærinnsidere», sentrale ledere i konsernet, som det børsnoterte selskapet er pliktig å opplyse om.

Slik ser primærinnsiderlista ut - etter de seneste kjøp og salg av aksjer:

Til høyre verdien på hver beholdning, etter kurs på 487 kroner (sluttkurs mandag). 

 

Navn Antall aksjer kjøpt Antall aksjer eies Verdi
Anders Christian Rønning 13 210 102 270
Anders Rikter 26 267 130 029
Annika Hellsten-Fabbri 6 28 13 636
Britt Nilsen 26 551 268 337
Camilla Jarlsby 26 12328 6 003 736
Catharina Thorenfeldt 26 953 464 111
Christian P. Halvorsen 17 2880 1 402 560
Didrik Oskar Munch 26 7543 3 673 441
Eirik Svendsen 22 198 96 426
Frode Eilertsen 26 2280 1 110 360
Frode Nordseth 26 2845 1 385 515
Gianpaolo Santorsola 24 2441 1 188 767
Jo Christian Steigedal 12 985 479 695
Kari Augestad-Dyrhaug 12 12 5 844
Lena K. Samuelsson 25 5755 2 802 685
Mari Vonen 16 117 56 979
Martin Frey 25 1386 674 982
Morten Lia 7 80 38 960
Pierre-Francois Marteau - 536 261 032
Raoul Grünthal 25 11896 5 793 352
Rolv Erik Ryssdal 26 20217 9 845 679
Sondre Gravir 26 1315 640 405
Stein Yndestad 26 2458 1 197 046
Sven Arne Buggeland 6 163 79 381
Torry Pedersen 26 7676 3 738 212
Trond Berger 26 12605 6 138 635
Zoltan Peresztegi 26 1748 851 276
Til toppen