ÅSE WETÅS, direktør i Språkrådet.
ÅSE WETÅS, direktør i Språkrådet. (Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)

Språkrådet advarte mot å bruke «Bane NOR». Mener navnet bryter de fleste retningslinjene for navnevalg i staten

Språksjefen hadde foretrukket «Jernbaneverket». - Men hvis de måtte ha Bane NOR, burde det i det minste ha vært Banenor, sier Åse Wetås.

Ukas mest leste og diskuterte sak på Medier24 er definitivt kommentaren om det nye navnet på Jernbaneverket, som etter en strukturprosess i statens jernbaneselskaper nå skal bli til Bane NOR SF.

Dette etter at Scandinavian Design Group fikk 545.000 kroner for å komme på navnet og lage logo. 

Blant dem som har fått med seg kommentaren, er Språkrådet - som tok kontakt med Medier24 for å utdype sitt syn på navnet.

Et syn som er ganske klart, fra språkrådets direktør Åse Wetås:

- Vi synes ikke at Bane NOR er et særlig godt navnevalg. Det bryter med de fleste retningslinjene for gode navnevalg i staten, sier hun.

- Burde beholdt «Jernbaneverket»

Litt mer om retningslinjene og språkfeilene om litt.

Aller først hvorfor Språkrådet egentlig ønsket at det gamle navnet - Jernbaneverket - ble videreført.

- Av hensyn til borgerne, så bør statlige selskaper ha mest mulig kontinuitet i navnet. Gjenkjennelsesverdien er viktig for et navn, og nå har de brukt 20 år på å bygge Jernbaneverket til noe som er forståelig, sier Wetås.

- Og for de som syntes det var vanskelig å forstå forskjellen på Jernbaneverket og NSB, blir det enda vanskeligere nå. Jernbaneverket antyder at selskapet driver med noe annet enn persontransport, mens «Bane NOR» like gjerne kunne vært et nytt navn på NSB. Og dermed gjør det enda mer uklart.

bane nor logo

- Bryter med orddanningsmønsteret

Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål, på oppdrag fra Kulturdepartementet, og vedtar blant annet endringer og rettskrivingsnormer. Rådet er også en rådgiver for både private og offentlige virksomheter, og har en rekke retningslinjer - som staten er pålagt å følge.

Men i dette tilfellet har staten ikke gjort det, på veien fra Jernbaneverket til det statlige foretaket Bane NOR:

- Navn på statlige virksomheter skal være i tråd med norsk rettskriving. Dette bryter med orddanningsmønsteret i norsk språk, mener Wetås.

Hun peker på tre punkter som de sentrale, eller lettere sagt - som gjør at «alt» er galt med navnet:

  • Nor som et ord på tre bokstaver «bryter med alt i rettskrivingssammenheng», mener Wetås:

- Det er rett og slett ikke i bruk i norsk språk. Den internasjonale ISO-standarden gir ikke ordet noe status som eget ord i norsk språk, slår hun fast.

  • Dessuten er det ingen grunn til å skrive NOR i store bokstaver, mener språksjefen.
  • Og endelig: Bane NOR i to ord er i seg selv i strid med norsk rettskriving, og den etablerte normen for navn på halvstatlige virksomheter.

- Hvis du tenker på andre halvstatlige virksomheter, så har de valgt en variant med navnet i ett ord. Televerket ble til Telenor, Luftfartsverket ble til Avinor. Så om Jernbaneverket absolutt måtte bytte navn til dette, burde de i det minste ha skrevet det som Banenor. Det ville gått inn i et mønster, og dermed gitt en effekt, sier Wetås.

Språkrådet advarte, men for døve ører

Språksjef Wetås sier at rådet ikke har mulighet til å være noe språkpoliti, og verken kan tvinge godt språk på noen - eller straffe etater og offentlige virksomheter som bryter reglene.

- Men statlige virksomheter skal følge språknormen. Og alle typer statlige virksomheter som skal endre navnet sitt, skal involvere Språkrådet så tidlig som mulig, sier hun.

- Har dere snakket med Jernbaneverket i denne saken?

- Vi har blitt konsultert, og har gitt våre innspill, men kom dessverre inn seint i prosessen. Våre innspill er ikke blitt lyttet til, noe som dessverre skjer i blant, sier Wetås.

Hun understreker at private virksomheter selvsagt står fritt til å gjøre som man vil, selv om det ikke er godt for troverdigheten og kundenes oppfatning å skrive navnet sitt feil.

Men når det er offentlige virksomheter står man ikke like fritt, understreker hun.

- Hvorfor er det så viktig med riktig språk?

- Hvis ikke Staten aksepterer og følger sin egen rettskriving, så kan vi ikke forvente at noen andre gjør det. Og for et statlig selskap er det viktig at det går an å skjønne intuitivt hva de holder på med. Det blir vanskeligere når man skriver navnet feil.

- Vil du oppfordre Jernbaneverket til å snu om dette navnet?

- Jeg vet ikke hvor langt de har kommet med endringen av sin profil og kampanjemateriell. Men dette er ikke noe vi gjør for å gjøre livet vanskelig, det gjør vi på vegne av folk flest og et enklest mulig språk. Og det er alltid en god ting å lytte til gode råd, sier Åse Wetås.

Bane NOR svarer: «Styret vurderte en samskriving av navnet, men gikk bort fra dette»

Medier24 ønsket å intervjue Bane NOR SF om foretakets nye navn og kritikken fra Språkrådet. Det gjorde vi med følgende spørsmål til foretaket:

  • Hva sier dere til kritikken fra Språkrådet?
  • Hvorfor har man valgt et navn som ifølge Språkrådet bryter med norsk rettskriving og statens språknorm?
  • Vurderte man i dette tilfelle å videreføre Jernbaneverket?
  • Ble Banenor på noe tidspunkt vurdert? 
  • Er navnet Bane NOR SF låst nå, eller vil man vurdere å gjøre endringer? 

Bane NOR ønsket ikke å stille til intervju på de konkrete spørsmålene, men har sendt dette svaret fra prosjektleder merkevare Cecilie Pindsle:

Etaten Jernbaneverket er vedtatt nedlagt fra 1/1-17 og et nytt statsforetak ble opprettet med det midlertidige navnet Jernbaneinfrastrukturforetaket SF. Styret i foretaket ønsket et nytt navn for å gi et tydelig signal om at det er et nytt foretak som er etablert med nye oppgaver og et nytt strategisk fokus.  Det var styrets vurdering at det var viktig å markere omorganiseringen av jernbanesektoren og etablering av det nye foretaket med et nytt navn.

Det er etablert praksis i Norge at verk og etater som skifter status til foretak eller privat virksomhet  skifter navn, for eksempel skiftet Luftfartsverket navn til Avinor og Televerket skiftet til Telenor.

Styret i foretaket skulle finne et nytt navn og landet på Bane NOR.  Vi gjennomførte møter med NTB Arkitekst og med Språkrådet, jfr vedlagte notater som i etterkant av møtene ble sendt til oss.

Styret vurderte i etterkant av møtet hos Språkrådet en samskriving av navnet, men gikk bort fra dette. Foretaket bestemmer selv hva navnet skal være, og både Språkrådet og NTB Arkitekst har bekreftet skriftlig til oss at ved en todeling av navnet skal NOR skrives med store bokstaver.

Vi stiller oss undrende til at Språkrådet overfor M24 sier en annen ting om bruken av NOR enn de gjør i brev til oss, datert 08.08.2016.

Bane NOR SF er nå registrert i foretaksregisteret.

 

I det omtalte notatet fra Språkrådet til Jernbaneinfrastrukturforetaket kommer det for ordens skyld klart fram at rådet advarer mot å bruke navnet Bane NOR SF. I konklusjonen heter det:

- Språkrådet fraråder bruk av både navnet Bane NOR/nor/Nor og navnet Bane Norge/Noreg.

 

Til toppen