PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.
PFU-leder Alf Bjarne Johnsen. (Foto: Eira Lie Jor)

PFU

Stavanger Aftenblad ble ikke felt for «Fattigdomslykke»-kommentar fra Omdal

– Da har PFU etter denne runden kommet til at Stavanger Aftenblad ikke har brutt god presseskikk, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen da utvalget konkluderte.

Onsdag behandlet Pressens Faglige Utvalg (PFU) en klage fra Martin Joyce Nygaard, som har skrevet en kommentar hvor han tar til orde for at man bør kjenne på «fattigdomslykke». 

Stavanger Aftenblads Sven Egil Omdal ironiserte over og harselerte med uttalelsene til Joyce Nygaard i en kommentar i samme avis. Det er denne kommentaren som er klaget inn for utvalget, og Joyce Nygaard selv mener avisa har brutt en rekke punkter i Vær varsom-plakaten. 

– Da har PFU etter denne runden kommet til at Stavanger Aftenblad ikke har brutt god presseskikk, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen da utvalget konkluderte. 

 

– Skjønner at han opplever det som et angrep

– Jeg skjønner at han opplever dette som et kraftig angrep på seg, men her tror jeg vi blander litt: Mediene skal ikke nødvendigvis være hyggelige hele tiden, og det betyr ikke at man er uetisk, sa Nina Fjeldheim og la til:

– Jeg synes sekretariatet har landet denne fint. 

Hun fikk støtte fra TV 2s Anne Weider Aasen, som pekte på at det her er viktig å verne om nettopp ytringsfriheten. 

– Jeg skjønner at klager synes det er ubehagelig å bli utsatt for en så skarp penn. Det er jo også karakteristisk for denne spaltisten i Aftenbladet, sa Weider Aasen og fortsatte: 

– Men dette er jo en person som har oppsøkt offentligheten selv, med en uttalelse som mange nok mener sparker nedover. Da må man også tåle at ord besvares med ord, sa hun. 

Hun pekte også på at mange ikke kjenner til punkt 4.15, som gir alle som blir utsatt for kritikk anledning til å svare, men ikke samtidig imøtegåelse, og oppfordret samtidig til at presseforbundet kan jobbe med å gjøre den retten kjent for flere. 

Kristin Taraldsrud Hoff pekte på at det er ulike oppfatninger rundt hvorvidt den første kommentaren om «fattigdomslykke» kan oppfattes som krenkende. 

– Jeg vil bare presisere at jeg ikke oppfatter hans første utspill som krenkende og nedlatende, sa hun. 

Liv Ekeberg pekte på at man ikke adresserer klagepunktet rundt kona, hvor klager mener at kona henges ut av Omdal, på flere punkter. 

– Klager peker også på at han mener kona er hengt ut, og det kan jeg ikke helt se at vi svarer på i uttalelsen, blant annet at han mener at hun blir hengt ut som en «moderne Marie Antoinette». 

Utvalget la inn et punkt om at konas samtidige imøtegåelsesrett heller ikke ble utløst. 

 

Klager mente det var brudd på 11 punkter 

I sakspapirene til PFU-møtet, står det at Nygaard mente Stavanger Aftenblad har brutt 11 punkter i Vær varsom-plakaten:

 • Punkt 1.3, om ytringsfrihet
 • Punkt 1.4, om pressens plikt til å sette kritisk søkelys på seg selv
 • Punkt 2.3, om bakenforliggende forhold
 • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
 • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
 • Punkt 4.3, om privatliv og stigmatiserende omtale
 • Punkt 4.7, om identifisering
 • Punkt 4.10, om bildebruk
 • Punkt 4.13, om rettelse
 • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse
 • Punkt 4.15, om tilsvarsrett

I sin klage skriver Nygaard at: «Omdal bruker sitt skarpe og særdeles finslipte ordvåpen for å skade, diskreditere, vanære og i praksis stoppe uttrykk for (politiske) tanker som antakeligvis er annerledes enn hans egne», og peker på det han mener er flere brudd på god presseskikk. 

Stavanger Aftenblad avviste hele veien at de hadde brutt god presseskikk, og skriver blant annet: 

«Klager meldte seg selv på i samfunnsdebatten med provoserende synspunkt og må selvsagt tåle å bli imøtegått» og at han startet den debatten, blant annet ved «å koble det alvorlige samfunnsproblem og den menneskelige tragedie som fattigdom er, sammen med begrepet ‘lykke’».

De avviser også brudd på de andre punktene saken er klaget inn for. 

Til toppen