Veslemøy Østrem, leder av Medienettverket, forum for kvinner i ledelse. Her fotografert under organisasjonens jubileumskonferanse i kulturkirken Jakob tidligere i høst.
Veslemøy Østrem, leder av Medienettverket, forum for kvinner i ledelse. Her fotografert under organisasjonens jubileumskonferanse i kulturkirken Jakob tidligere i høst. (Ole Gunnar Onsøien)

Stor pågang av kvinner som vil bli bedre ledere. Nå utvides søknadsfristen

Medienettverket, forum for kvinner i ledelse melder om stor pågang av søkere til deres ferske mentorprogram.

Medienettverket, forum for kvinner i ledelse, lanserte på sitt høstmøte i oktober det første mentorprogrammet på tvers av bransjen – for kvinner med ambisjoner om å styrke sitt eget lederskap.

Programmet er et samarbeid med Mediebedriftenes Landsforening (MBL), som bidrar med faglige ressurser og finansiering. 

Trine Ohrberg-Rolvsrud i MBL opplyser at det torsdag har kommet inn over 40 søknader. Og også de topplederne de har bedt om å bidra som mentorer har vært positive. 

 – Alle vi snakket med er kjempepositive og syns det er et fantastisk tiltak, sier hun. 

 

Utvider fristen

Ettersom det har kommet flere henvendelser bare de siste dagene, utvides nå fristen til å melde seg på til søndag 18. november, opplyser Veslemøy Østrem, leder for Medienettverket. 

– Det er gledelig å se at dette er noe medieledere ønsker. Vi har fått
svært mange interesserte søkere, medieledere med mange års erfaring
som opplever at et mentorprogram kan være et godt verktøy i videre
utvikling, sier hun. 

 

I høst har Medienettverket vært i kontakt med de aller fleste
konsernsjefene i mediehusene. Målet med samtalene har vært å få
innblikk i hvordan det jobbes med mangfold i mediehusene, samt å lufte
ideen om et mentorprogram med hele bransjen.

– Det har også vært et mål å få alle konsernene til å bidra både med
finansiering og mentor-ressurser, og det er svært gledelig å se at
alle er positive til det. Til nå har vi fått klarsignal om finansiell
støtte fra åtte av mediekonsernene, sier Østrem. 

 

– Dugnad på tvers

– Vi ønsket å gjøre dette prosjektet til en dugnad på tvers av
bransjen. Det har blitt godt mottatt. Mange av mediesjefene innrømmer
at de ikke har lykkes godt nok med dette arbeidet. Flere har meldt seg
som mentorer i første runde, som starter i januar.

Mentorprogrammet vil gi et tilbud til 15 medieledere på tvers av
bransjen. De vil få hver sin mentor og et faglig støttet opplegg fra
AFF, et fagmiljø som blant annet har bygget opp Solstrandprogrammet.
Første samling er i slutten av januar.

Det vil være en egenandel på
5000 kroner for den enkelte deltaker, resten av kostnadene dekkes av
spleiselaget bak Mentorprogrammet med MBL som største bidragsyter.

Til toppen