JUSTISKOMITEEN på Stortinget - her under høring om offentlighetsloven for noen uker siden.
JUSTISKOMITEEN på Stortinget - her under høring om offentlighetsloven for noen uker siden. (Bilde: )

Stort flertall for mer hemmelighold i byrådskommuner

Komiteen sa ja til lovforslaget. Stortinget sier sitt 8. juni.

(NTB/Medier24):

Tirsdag gikk et flertall i justiskomiteen på Stortinget inn for at kommuner med parlamentarisk styre kan holde saksdokumenter utenfor offentlig innsyn. Det reagerer Senterpartiet på.

– Vi er forskrekket over at flertallet i komiteen åpner for mer hemmelighold i kommunene. Lovendringen vil gå på bekostning av den grunnleggende åpenheten i kommunal sektor. En åpenhet vi er avhengig av for at folket skal ha tillit til politikerne, sier partiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

Stortingsrepresentantene Ingjerd Schou (H), Helge André Njåstad (Frp), Geir S. Toskedal (KrF), Ola Elvestuen (V) og Jorodd Asphjell (Ap) fremmet i april et forslag om endringer i offentlighetsloven. Forslaget fjerner retten til innsyn i byrådsnotater og drøftningsdokumenter i kommuner med parlamentarisk styreform.

Under justiskomiteens avstemning ble det stort flertall for hasteforslaget: Medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti gikk inn for forslaget - med følgende formuleringer i tillegg:

  • Stortinget ber regjeringen om å evaluere endringen av offentleglova 16 første ledd tredje punktum på egnet måte i løpet av tre år.
  • Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at offentlige institusjoner og etater gjennomgår reglement og retningslinjer med sikte på å bedre åpenhet og innsyn i offentlig virksomhet.

Pressens offentlighetsutvalg er blant dem som har reagert på forslaget og sier det «vil føre til at samfunnet mister retten til å få innsyn på et tidspunkt der ofte de mest reelle drøftelsene skjer».

– Jeg mener det minste som burde skje, er at saken utsettes, slik at vi grundig kan undersøke konsekvensene. En hastebehandling av en slik sak, som nå er tilfellet, er uverdig, sier Arnstad.

Forslaget skal etter planen behandles i Stortinget 8. juni.

(©NTB)

Til toppen