(Faksimile: Dagens Næringsliv 4. februar 2015).
(Faksimile: Dagens Næringsliv 4. februar 2015).

Striden rundt opplagstall er over: Nå skal bransjen legge fram tre forskjellige tall

Presenterer både total, og papir og digitalt hver for seg.

Som Medier24.com omtalte for noen uker siden, ble det også i år stor uenighet rundt beregning og presentasjon av årets medietall. Striden gjaldt «hvor mange tall» bransjen skal legge fram når opplagstallene presenteres på det som i år ikke skjer før tirsdag 3. mars.

DN meldte så 3. februar at aviser som Dagbladet og Dagens Næringsliv truet med å trekke seg fra årets presentasjon av opplagstall, fordi de var uenig med de store aktørene Schibsted, Amedia og Polaris Media.

Mediekonsernene ønsket å presentere ett samlet opplagstall. Dagbladet og DN ønsket å presentere flere tall, fordi de mente det å presentere ett tall tåkelegger de faktiske forhold rundt utviklingen i mediebransjen.

Presenterer tre tall

Nå har de to «små» aktørene fått mer eller mindre rett i kampen mot de store:

Når mediebransjen presenterer sine tall om to uker, vil det bli med tre forskjellige kolonner i tabellen: Papiropplag, digitalt opplag og et beregnet totalopplag.

- Som et av de første land i verden har bransjen kommet frem til en ny måte å måle opplag på som fanger opp markedsendringene. Det er viktig at vi har tall som beskriver alle produkter også i opplagssammenheng, sier fagsjef Helge Holbæk-Hanssen i MBL til egen hjemmeside.

Karl Vestli er leder i MBLs markedsråd, hvor diskusjonene har stått. Han beskriver slik det som vil bli offentliggjort tirsdag 3. mars:

- Det vil bli offentliggjort ett totalt opplagstall for hver tittel. I tillegg vil det bli presentert tall for hver tittel som angir antall abonnenter på henholdsvis digitale utgaver og papirutgaven, sier Vestli til Medier24.

«Ble enige om en god løsning»

Vestli, som er konserndirektør for lesermarked i Schibsted, ønsker i dag å tone ned den uenigheten som var i rådet.

- Vi har hatt diskusjoner i gruppa over noe tid, om hvilken type tall som er hensiktsmessig og riktig å presentere. Og vi ble etterhvert veldig enige om at dette var en god løsning. Vi er avhengig av å ha ett opplagstall som alle forholder seg til, samtidig som vi synliggjør hvordan utviklingen er på plattformer.

- Jeg vil ikke blåse opp den uenigheten, for det var gode diskusjoner, sier han.

Fikk gjennomslag

Når vi snakker med en av de som har vært «motparten» i uenigheten, deles oppfatningen av man nå er blitt enig. Kommersiell direktør Ole Johan Sjaastad i Dagens Næringsliv konstaterer at han nå har fått gjennomslag får sitt ønske om transparens.

- Det er det vi har ønsket hele tiden, at det skal være transparens i dette, og det blir det. Mer er det egentlig ikke å si, sier Sjaastad til Medier24.

Men at det var en reell strid om tallene, legger han ikke skjul på.

- Det var en uenighet og diskusjon om hvordan dette skal gjøres. DN og Dagbladet var ganske tydelig på hva vi mente om den første beslutningen som var tatt. Og så diskuterte vi oss fram til en løsning vi kan være omforent om - at opplagstallene må være transparente, med et større detaljnivå, sier Sjaastad.

Før man kom til enighet, «truet» som nevnt DN og Dagbladet med å ikke bli med på presentasjonen. DN-direktøren understreker samtidig at at det var en reell og god vilje til diskusjoner.

Og uansett hva man velger, er det ikke helt lett:

- Det er ikke ukompliserte å formidle detaljene, for mediehusene har ulike forretningsmodeller. Dermed blir det noen utfordringer i forhold til å forklare differanser, men det må vi leve med uansett, sier Sjaastad.

I disse dager går bransjen gjennom tallmaterialet, og sikrer at det foreligger på en slik måte at det kan presenteres på denne måten. I et år hvor det allerede er mye nytt rundt tallene.

- Dette er en nullpunktsmåling. Og tallene kan egentlig ikke sammenlignes med tidligere år, sier Sjaastad.

Til toppen