KONSERNTILLITSVALGT: Ulf Dalheim, NJ-tillitsvalgt i Polaris Media.
KONSERNTILLITSVALGT: Ulf Dalheim, NJ-tillitsvalgt i Polaris Media. (Bilde: )

Tillitsvalgt håper Polaris kan legge bonusene på hylla en gang for alle

Ellers er Ulf Dalheim stort sett fornøyd med konsernledelse og resultater. – Vi gjør en god jobb i et vanskelig marked, sier han.

Onsdag la Polaris Media ASA fram konsernets resultater for 2014. Resultatet og «cash flowen» er ikke er like god som før, men konsernet leverer like fullt fortsatt en EBITDA-margin før avskrivinger på drøyt 10 prosent.

Og i en krevende tid der også Polaris går mot nye kuttrunder, meddelte konsernsjef Per Axel Koch at han har frasagt seg lønnsøkning for 2015. Samt den siste bonusen han ble tilbudt på nærmere 300.00 kroner.

Det er konserntillitsvalgt Ulf Dalheim fornøyd med.

- Ja, jeg er veldig glad for at Per Axel takker nei til bonus. Det betyr at han har skjønt at her må alle bidra, sier han til Medier24. 

Samtidig legger ikke Dalheim skjul på at han gjerne skulle sett at dette ble gjort permanent. Slik Amedia i fjor kuttet alle bonusordninger både for konsernledere og toppledere i mediehus.

- Bonusordninger til allerede godt betalte ledere, mener jeg er unødvendig. Vi håper at Polaris kan vurdere å gjøre som Amedia. Det er noe vi snakker med ledelsen om hver gang vi møtes, så de er nok fullstendig klar over hvor vi står, sier Dalheim.

SIER NEI: Konsernsjef Per Axel Koch har sagt nei til lønnsvekst og mer bonus.
SIER NEI: Konsernsjef Per Axel Koch har sagt nei til lønnsvekst og mer bonus. Bilde:

LES MER om resultatene her:

Medier24 retter og presiserer:

I gårsdagens artikler om Polaris Media ASA kunne man få et noe upresist inntrykk av resultatene og bakgrunnen for dem. Artiklene ble korrigert i går ettermiddag, og vi presiserer følgende:

  • Omsetningen i konsernet var på 1,659 milliarder kroner.
  • EBITDA (driftsresultat før avskrivinger m.m.) var på 170 millioner kroner, 10,3 prosent.
  • EBIT (driftsresultat) var på 20 millioner kroner.
  • Etter engangseffekter (salg av eiendom og endring av pensjonsordninger) ender resultat før skatt121 millioner kroner.

Polaris Media understreker også at de omtalte nedbemanningene som ble varslet på resultatpresentasjonen og omtalt derfra, ikke er nye for verken markedet eller ansatte.

- Gjør en god jobb

NJ-tillitsvalgt Ulf Dalheim sitter også i konsernstyret, og er således godt orientert om situasjonen. Slik kommenterer han resultatet for 2014:

- Det ser ut som om Polaris Media gjør en god jobb i et vanskelig marked. Vi har en betydelig nedgang i totalomsetning, og resultatet er vel ikke der verken eiere eller vi som jobber i konsernet skulle sett det. Samtidig ser det ikke illevarslende ut utfra dagens situasjon i bransjen, sier Dalheim.

Han beskriver en situasjon i konsernet der alle står på og leverer, i en situasjon der man blir stadig færre. Og til syvende og sist bekymrer det selvsagt at man blir færre:

- Men det bekymrer oss alle om vi skal greie å levere den kvaliteten vi gjør, når vi skal nedbemanne ytterligere, sier Dalheim.

På presentasjonen onsdag omtalte konsernsjef Per Axel Koch kuttplaner på 160 millioner kroner for 2015 og 16. En del av dette vil komme i form av personal. Men dette er ikke noe nytt for de ansatte, understreker Dalheim.

- Nei, det er allerede avtalt nedbemanninger for inneværende neste år. Dette er ikke noe nytt program. Og det er allerede ganske mange som har gjort avtaler om å slutte de neste årene. Slik jeg oppfatter det, er vi i mål for 2015 og 16, med mindre noe ekstraordinært skulle forverre situasjonen, sier han.

- Ikke bare elendighet

Konserntillitsvalgt Dalheim peker videre på at det ikke bare er elendighet. Polaris har flere eksempler på det motsatte.

- Vi har mediehus som leverer både opplagsvekst og topplinjevekst. Jeg tror vi er inne i en tid der det begynner å snu – vi får digitale inntekter som kan kompensere for tapet på papir, og begynner å få topplinjevekst igjen. Det er jo det som er målet. Uten topplinjevekst vil det alltid bli fokus på å kutte og kutte, og vi kan ikke bare kutte for alltid, sier han.

Dalheim sier seg også fornøyd med konsernledelsens arbeid på strategi, utvikling og nye, digitale produkter. Ikke minst er journalistene tradisjonelt tilhenger av å ta betalt for journalistikk. Også i Polaris. Og nå kommer flere pluss-løsninger i konsernets mediehus.

- Ja, skal vi drive videre med god journalistikk, så er det nødvendig å ta betalt for jobben vi gjør, slår Dalheim fast.

Føler seg hørt

Adresseavisen har nettopp vært gjennom tøffe lønnsforhandlinger, og etter hva Medier24 forstår har stemningen vært ganske dårlig på huset etter at det ble lønnsdiktat på 0,8 prosent vekst.

Dalheim bekrefter at det skapte reaksjoner.

- Både før jul, og enda dårligere da det ble diktat til slutt. Men som konserntillitsvalgt er jeg ikke direkte inne i et mediehus, og skal ikke uttale meg om selve prosessen her, sier han.

Og: Bortsett fra den siste lønnsforhandlingen i Adressa, oppfatter konserntillitsvalgt Dalheim samarbeidet med ledelsen som godt.

- Ja, det føler jeg. Vi har også greid å ta nedbemanningene uten for mye støy. Vi føler vi har fått være med på prosessene, har fått aksept for at det skal være frivillige ordninger, og at det skal gjelde alle. Vi har også unngått oppsigelser, og det er vi fornøyd med, sier han.

Fornøyd med Schibsted

Dalheim opplever at Polaris Media har etablert seg som et bærekraftig konsern, nå med tre nye medlemmer i folden etter oppkjøpet av Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen.

Og de tillitsvalgte er ikke bekymret for eiersituasjonen, som de nå oppfatter å være stabil. Ei heller er man bekymret for Schibsteds maktutøvelse, eller skeptisk til Bernt Olufsen som styreleder i Polaris Media ASA:

- Både Schibsted og de svenske eierne er langsiktige eiere, og jeg tror de er fornøyde med å ha den situasjonen de har nå. Jeg ser ikke for meg at det skjer noe i overskuelig framtid. Men i dagens medieverden skal man aldri si aldri, sier Dalheim, og fortsetter:

- Vi var mer spent på om Schibsted ville agere da de for to år siden satte inn Bernt Olufsen som styreleder. Da ble det oppfattet som at de tok mer enn én hånd på rattet. Men vi har oppfattet det som positivt med en profesjonell mediemann med redaksjonell erfaring og integritet. Han har vært en god styreleder.

Til toppen