Illustrasjonsbilde: Tenåringer i klasserom sjekker nyheter på en Mac.
Illustrasjonsbilde: Tenåringer i klasserom sjekker nyheter på en Mac. (Foto: Berit Roald / NTB scanpix)

Medietilsynet:

To av tre unge ser det de tror er falske nyheter - kun et fåtall sjekker sakene

– En årsak kan være at de unge er mer oppmerksomme på faren for falske nyheter, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. 

To av tre norske ungdommer mellom 13 og 18 år har i løpet av det siste året sett en nyhet de mistenkte at var falsk, men bare et fåtall sjekket saken nærmere.

Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet som ble lagt publisert onsdag. 

– Ungdom er i større grad enn andre grupper på sosiale medier, der vi vet at det er lett å spre falske nyheter. Det kan være én årsak til at de svarer som de gjør. En annen årsak kan være at de unge er mer oppmerksomme på faren for falske nyheter, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. 

Nær én av tre sjekket opp saken på nett, mens én av fem sjekket mer kjente nyhetskilder, viser undersøkelsen. Den viser også at jenter sjekker mer gjennomgående enn guttene. 

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto: Jan Magnus Weiberg-Aurdal

I en tilsvarende undersøkelse som Medietilsynet gjorde for hele befolkningen i 2019, så svarte halvparten at de hadde kommet over en nyhet som de trodde var falsk.

I den siste undersøkelsen -  som heter «Barn og Medier 2020» - svarer altså en høyere andel av de unge at de har opplevd det samme. 

– Mange ungdommer er åpenbart klar over at de kan eksponeres for falske nyheter, og den bevisstheten er bra. Men flere trenger å kjenne metoder og verktøy for å kunne sjekke saker de mistenker at ikke er sanne, sier Velsand.

Derfor vil nå Medietilsynet nå ha en nasjonal strategi for barn og medier, og har i samarbeid med Faktisk.no og Utdanningsdirektoratet laget et undervisningsopplegg for ungdomsskoletrinnet om temaet.

– Det må jobbes mer helhetlig og koordinert for å styrke og utvikle de unges kritiske medieforståelse, og Medietilsynet mener derfor det er på tide med en nasjonal strategi for arbeidet med barn og medier. Barna må bli kompetente mediebrukere fra ung alder, for å kunne navigere aktivt og trygt i et stadig mer komplekst medielandskap, sier Velsand.

«Barn og Medier 2020»:

 • To av tre 13-18-åringer har i løpet av det siste året sett en nyhet de mistenkte var
  falsk. Andelen øker med alderen: 54 prosent av 13-14-åringene og 81 prosent av 17-
  18-åringene har kommet over en nyhet de mistenkte var falsk det siste året.
 • 66 prosent av 13-18-åringene som det siste året har sett en nyhet de mistenkte var
  usann, så dette sist på sosiale medier.
 • Flertallet av 13-18-åringene som det siste året kom over en nyhet de mistenkte var
  falsk, gjorde ingenting med det (60 prosent).
 • 30 prosent sjekket opp den falske nyheten gjennom nettsøk.
 • 21 prosent sjekket opp den falske nyheten gjennom kjente nyhetskilder.

Kilde: Medietilsynet.

Til toppen