Pressens Faglige Utvalg 29. august 2018.
Pressens Faglige Utvalg 29. august 2018. (Ole Gunnar Onsøien)

Tønsbergs Blad får PFU-kritikk etter omtale av bygg de selv skulle leie ut

Pressens Faglige Utvalg med brudd på punkt 2.7 på onsdagens møte.

Tønsbergs Blad var klaget inn til PFU for  brudd på Vær Varsom-plakaten når det kommer til tekstreklame og integritet. Klagen kom inn i forbindelse med flere saker om eiendommer til salgs i området. 

– Da har PFUs enstemmige konklusjon blitt at Tønsbergs Blad har opptrådt kritikkverdig, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen og konkluderte med at avisa får kritikk for å ikke ha fulgt Vær Varsom-plakaten. 

De har fått kritikk for å ikke ha fulgt Vær Varsom-plakatens punkt 2.7, altså at «journalistisk omtale av produkter, tjenester, merkenavn og kommersielle interesser, også mediets egne, skal være journalistisk motivert og ikke fremstå som reklame». 

 

Reklame?

I sakspapirene står der: 

«Tønsbergs Blad (TB) publiserte mellom tirsdag 22. mai 2018 og fredag 1. juni 2018 sju artikler som omhandlet salg og utleie av lokale boliger og næringslokaler». 

Saken de ble felt for er knyttet til omtale av et bygg avisa selv leier ut. Samtidig var det en diskusjon i utvalget om avisa skulle felles eller ikke. 

– Jeg er helt enig i at dette ikke er strålende journalistikk, men er det et presseetisk brudd? Det er forskjell på dårlig journalistikk og et etisk brudd, sa Stein Bjøntegård. 

Samtidig var det flere som mente at dette var markedsføring, selv om det kanskje ikke var avisas intensjon. 

– Man trenger ikke ha som intensjon å drive markedsføringen, selv om virkningen er det man gjør, sa et av utvalgsmedlemmene.

I sin konklusjon skriver utvalget blant annet:

«Den ene av TBs sju artikler omtalte at TB selv skulle leie ut lokaler. Det er positivt at avisens rolle i saken gikk frem, jf. VVPs punkt 2.3 om å klargjøre bakenforliggende forhold som kan ha relevans for publikums oppfatning av innholdet. VVPs punkt 2.7 gir rom for at medier kan omtale egne og andres tjenester og kommersielle interesser, så lenge omtalen er journalistisk motivert». 

– Jeg tenker at man skal være spesielt varsom når man har økonomiske motiver, og jeg heller mot brudd, sa et annet av utvalgsmedlemmene. 

 

 – Brydd

Et annet av temaene de diskuterte var også redaktørens svar på klagen. 

– Jeg ble nesten litt brydd av at redaktøren her tar så hardt til motmæle, sa Johnsen. 

I tilsvaret til klagen skrev TB-redaktøren følgende:

«Dersom vi hadde hatt medarbeidere som hadde påtatt seg oppgaven som talerør for en annonsør eller kilde, som hadde produsert intervjuer som aldri hadde funnet sted eller som hadde bistått noen eksterne til å misbruke Tønsbergs Blads spalter til økonomisk gevinst for en kilde/annonsør, ville det umiddelbart ha ført til at arbeidsforholdet hadde opphørt og sannsynligvis blitt gjort til gjenstand for en politianmeldelse».

Til toppen