Vårt Lands nye redaksjonelle ledergruppe fra 1. januar: Ingrid Erøy Fagervik, Trygve Wille Jordheim, Alf Kjetil Walgermo, Berit Aalborg, Alf Gjøsund, og Åshild Mathisen foran.
Vårt Lands nye redaksjonelle ledergruppe fra 1. januar: Ingrid Erøy Fagervik, Trygve Wille Jordheim, Alf Kjetil Walgermo, Berit Aalborg, Alf Gjøsund, og Åshild Mathisen foran. (Foto: Erlend Berge, Vårt Land)

Tre kvinner og tre menn - her er Vårt Lands nye ledergruppe

Åshild Mathisen har halvert redaktørstaben, bedret likestillingen og løftet religionsdebatten.

- Vi har halvert redaktørstaben i Vårt Land, og fått en historisk likestilling på ledernivå i avisen. Halvparten av lederne i Vårt Land er nå kvinner.

Det forteller sjefredaktør og direktør Åshild Mathisen i Vårt Land om avises nye ledergruppe - som skal ta Vårt Land store skritt videre i utviklingen av en unik nisjeavis som er best i skjæringsfeltet samfunn, religion og kultur.

- Vi kobler journalistikken tettere inn i religionsdebatten, som er selve nerven i Vårt Land. Vi gjør også en spennende kobling av langstoff og kultur, fordi vi mener at kultur er noe mer enn et felt, det er en måte å se verden på. Her skal vi lage enda mer unikt stoff.

- Og vi kobler kommentaravdelingen og den politiske dekningen vår sammen for å tydeliggjøre oss ytterligere som en meningsbærende avis, sier Mathisen.

Ledergruppa ser altså slik ut:

  • Sjefredaktør og direktør Åshild Mathisen
  • Administrativ redaktør Trygve Wille Jordheim
  • Redaktør for politikk og verden Berit Aalborg
  • Redaktør for kultur, idé og reportasje Alf Kjetil Walgermo
  • Redaktør for religion og debatt Alf Gjøsund
  • Innovasjonsredaktør og kommersiell direktør Ingrid Erøy Fagervik
Til toppen