–  Vi ser stor nytteverdi av å nå skulle rendyrke to ulike merkevarer, seir daglig leder Tommy Aase.
–  Vi ser stor nytteverdi av å nå skulle rendyrke to ulike merkevarer, seir daglig leder Tommy Aase.

TV 2-selskapet Screen Story splitter opp: Lager en redaksjonell og en kommersiell del

– Vi ser stor nytteverdi av å nå skulle rendyrke to ulike merkevarer, sier daglig leder Tommy Aase.

Det TV 2-eide produksjonsselskapet Screen Story deles inn i to selvstendige selskap – ett redaksjonelt, og ett kommersielt, skriver de i en pressemelding.

Det redaksjonelle selskapet fortsetter å hete «Screen Story», mens er ikke klart hva det kommersielle blir hetende enda.

– På lik linje med kringkastere og andre medieleverandører, ønsker også vi som produksjonsselskap å være tydelige på hva slags type innholdsproduksjon vi leverer. Det er en utfordring forbundet med å sammenblande redaksjonell og kommersiell virksomhet, sier daglig leder Tommy Aase i en pressemelding og fortsetter: 

– Samtidig skal vi styrke vår posisjonering i en mediehverdag med et stadig økende behov for innholdsproduksjon på video. Vi ser stor nytteverdi av å nå skulle rendyrke to ulike merkevarer som skal utvikle seg med hver sin målrettede strategi. Ved å utvikle tydelige merkevarer som henvender seg til to markant forskjellige markeder, er det overordnede målet, i sum, å innta større markedsandeler i begge selskapene

Ifølge meldingen medfører splitten en rekke interne omstruktureringer og opprettelse av flere nye stillinger:

  • Anders Hereid og Øyvind Torjusen tiltrer som henholdsvis programsjef og administrativ leder i det redaksjonelle selskapet.
  • Stian Steen-Forgaard tiltrer som kommersiell leder i det kommersielle selskapet med egne teamledere i Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger.

Screen Story er et relativt nytt navn, fram til 2016 het selskapet TVP Broadcast.

Til toppen