AMEDIA lanserer nasjonal, digital avis for abonnentene. Her konsernsjef Are Stokstad på resultatpresentasjon for noen uker siden.
AMEDIA lanserer nasjonal, digital avis for abonnentene. Her konsernsjef Are Stokstad på resultatpresentasjon for noen uker siden. (Bilde: )

«Vi går gjennom en ekstrem transformasjon. Og det kan vi ikke lukke øynene for.»

2014 ble annus horribilis. Nå ser Amedia framover. - Kuttene var riktige. Nå har vi etablert et handlingsrom, sier konsernsjef Are Stokstad.

2014 ble annus horribilis. Nå ser Amedia framover.
- Kuttene var riktige. Nå har vi etablert et handlingsrom, sier konsernsjef Are Stokstad.

I april 2014 skremte Amedias konsernsjef Are Stokstad både ansatte, ledere og resten av mediebransjen med varsler om kutt i størrelsesorden 500 millioner kroner. Både struktur, ansatte, redaksjoner og samarbeid ble berørt.

Elleve måneder senere kan han legge fram et regnskap for 2014 med både svarte og røde tall:

  • Kostnadsreduksjoner på nær 500 millioner, gir en EBITDA på 9,4 prosent.
  • Men etter omstillingskostnader, avskriving og andre tap og nedskrivinger, blir resultatet før skatt mildt sagt dårlige 424 millioner kroner - i minus.

Les mer om tallene i denne saken fra konsernets resultatpresentasjon fredag.

Overfor Medier24 fredag ettermiddag, sier konsernsjefen følgende om fjoråret:

- Jeg synes fortsatt driftsresultatet vårt fra 2014 er imponerende godt. Det er viktig å ha med seg. Så har vi noen store nedskrivinger. Og vi har tatt en stor omstillingskostnad, sånn at vi kunne behandle folk ordentlig i nedbemanning, sier Are Stokstad.

«Annus horribilis»

På resultatpresentasjonen viste Stokstad til at en samlet mediebransje for et års tid siden nærmest hysjet på Amedia fordi han spådde at annonsefallet i 2014 ville bli verre enn spådd.

Det ble det også: Landet rundt har aviser flest tapt mellom 10 og 20 prosent av papirannonseinntektene. Annus horribilis er året blitt kalt.

Og flere hundre medarbeidere har sluttet i jobbene sine. Aller hardest har Amedia kuttet.

- Våren 2014 skremte du resten av bransjen med varsler om kutt, og andre nærmest harselerte med hvor dårlig det gikk i Amedia. Hva sier du i dag?

- Mange mente det vi gjorde var voldsomt, og nå registrerer jeg at de fleste ser at det vi gjorde var helt nødvendig og riktig, sier Stokstad.

- Som jeg kommenterte på presentasjonen: Vi mediefolk må ta innover oss at vi gjennomgår en ekstrem transformasjon fra analog til digitale kanaler og produkter. Det stiller oss overfor et ekstremt omstillingsbehov. Det må vi bare gå i gang med, og ikke lukke øynene, sier Stokstad.

Foruten en konstatering av nødvendige kutt, er han fornøyd med en annen side av transformasjonen: For ett år siden fantes ikke betalings- og påloggingssystemet aID. I dag har konsernet 220.000 digitaliserte, betalende kunder.

- Det er jeg veldig glad for at vi har klart, sier Stokstad.

DIGITALISERER: Konsernsjef Are Stokstad om jobb nummer 1 - å digitalisere kundemassen.
DIGITALISERER: Konsernsjef Are Stokstad om jobb nummer 1 - å digitalisere kundemassen. Arkivfoto: Gard L. Michalsen

- Står godt rustet

- Uten å spå hvordan hele 2015 ender: Tror du Amedia unngår kutt på flere hundre årsverk i år?

- Vi har lagt en plan for hvordan vi skal klare denne transformasjonen. Vi kommer til å effektivisere oss hele veien. Men nå går dette prosesser i den enkelte selskap, det er ikke noen store konsernprosesser på gang i år, sier Stokstad.

- Du antydet på presentasjonen at Amedia nå står bedre rustet enn andre konsern. Hva legger du i det?

- Jeg vil ikke si noe om andre. Men hvis vi snakker om å tilpasse kostnadsnivået i mediehusene, så er vi nå godt rustet for det. Og jeg tror det er andre som har større planer for å tilpasse seg i år enn det vi trenger å gjøre, som følge av den store jobben vi gjøre i fjor, sier Amedia-sjefen.

Kostnadsreduksjoner blir det imidlertid i år også. Blant annet legges et trykkeri på Borgeskogen ned, noe som vil gi «flere titalls millioner» i effekt.

Når går papiravisene?

- Du sa i dag at frekvensen på papir er en annen om ti år, enn den er i dag. Men når begynner dette?

- Vi ser at mediekonsumet i økende grad gjøres digitalt. Over tid vil det ikke være bærekraftig med den frekvensen vi har på mange av våre titler. Det er jo også innholdet folk er interessert i, ikke papir i seg selv. Med tiden vil det skje endringer i frekvens, men nei, det er ingen konkrete prosesser på gang akkurat nå, sier Stokstad

Amedia har dog tunge erfaringer med å redusere frekvens. Østlandets Blad tapte 30 prosent av leserne sine etter å ha redusert fra seks- til tredagersavis, og lagt om hele konseptet. Dette har etter alt å dømme ført til en viss frykt for å røre frekvensen.

LES MER om den prosessen her:

- Hvis dette dukker opp fra regioner eller mediehus, vil de «få lov til det»?

- Frekvens vil være en naturlig del av diskusjonen flere steder. Men: Strategien vår er ikke å redusere frekvens. Det handler om å digitalisere leserne og relasjonen til kundene. Så får frekvens komme i neste omgang, sier Stokstad.

Ble verre enn fryktet

16. mai 2013 ble Are Stokstad ansatt som konsernsjef i Amedia, etter å ha vært en del av konsernledelsen både før, under og etter Edda-oppkjøpet. Og på spørsmål fra Medier24, svarer Stokstad at han ikke hadde sett for seg 2014 slik det ble:

- Jeg så ikke for meg da at inntektsfallet skulle bli så bratt, så fort. Det er det dog ikke så mange andre som så heller, men vi var vel de som så det først i 2014.

- Hvordan har det vært å lede konsernet i denne tida?

- Jeg syns det har vært spennende, utrolig morsomt - og svært krevende. Vi møtte det vi alle har snakket om så mange ganger før, den digitale transformasjonen kom veldig fort over mediebransjen. Den eksisterende forretningsmodellen er i hurtige og store endringer.

- Men: Nå er ikke det sånn at det er konsernsjefen det er «synd» på. Dette preger alle i et konsern. Og det gjøres en kjempejobb, fra ansatte, tillitsvalgte, ledere og alle. Det vi har fått, hadde ikke vært mulig uten denne fantastiske innsatsen.

- Hvordan vil du beskrive stemningen i Amedia nå - er det nytt år, blanke ark og optimisme i 2015?

- Jeg vil påstå at stemningen er svært god, og det gjøres mange veldig gode prestasjoner ute i våre mediehus. Vi har en organisasjon med utrolig mange flinke folk, som gjør at jeg har tro på utviklingen framover. Det er det som er kjernen i konsernet. Nå har vi spennende lansering på gang framover. Og har skaffet oss et handlingsrom, som vi skal utnytte i både leser- og annonsemarkedet, sier Stokstad.

På resultatpresentasjonen varslet konsernet et mål om å få 500.000 registrerte, digitale kundeforhold. Og å fylle dette med mer innhold fra hele universet.

SMILER, MEN SLUTTER: Finansdirektør Glenn Veiby i Amedia har sagt opp sin stilling.
SMILER, MEN SLUTTER: Finansdirektør Glenn Veiby i Amedia har sagt opp sin stilling. Bilde:

- Ingen flukt fra Amedia

Men utad bærer konsernet preg av slitasje. Både fra mediehus og konsernledelsen har flere sentrale ledere sluttet i 2014. Konserndirektører som Nina Refseth og Gaute Engbakk rakk både å begynne og si opp innenfor samme år.

Og torsdag denne uka kom varselet om at finansdirektør Glenn Veiby har sagt opp sin stilling.

Men konsernsjefen - som formodentlig begynner å bli lei av spørsmålet om «lederflukt» fra Amedia, avviser at det er en slik flukt.

- Men: Du har mistet flere leder enn du hadde ønsket i 2014 og 15?

- Ja, det er klart. Det er ikke noe ønske å miste gode kolleger. Når det gjelder Glenn, så var jeg samtidig forberedt på at han ville bli fristet av andre muligheter én dag. Jeg er glad for den flotte tida vi har hatt sammen, og gleder meg for at vi fortsatt skal jobbe sammen, når han fortsetter som styreleder i 1881.

- Og: Hvis du tar konsernet som helhet, er det ingen flukt. Det er tre personer som har forlatt konsernledelse, og det er tre invidiuelle årsaker til det. De er ikke like. Det påvirker ikke konsernets resultat og utvikling. Marginen i konsernet sitter heldigvis ikke i konsernledelsen.

- I lys av utviklingen i bransjen, resultatene og alle som har sluttet: Er du bekymret for rekrutteringene som skal gjøres framover?

- Nå er det én rekruttering i konsernledelsen som kan gjøres - vi skal finne en CFO («chief financial officer») etter Glenn, og den prosessen er godt i gang. Og så er vi et stort konsern med mange selskaper, hvor det stadig er rekrutteringer som skal gjøres. Jeg har stor tro på både de vi har gjort, og de vi skal gjøre, sier Stokstad

Tror på bedre 2015

- Hva med året som kommer: Hvordan ender dette - blir resultatet bedre enn fjoråret?

- Som sagt synes jeg driftsresultatet i fjor er imponerende godt, og det skal vi ha med oss. Samtidig har jeg tro på 2015, og selv om annonseinntektene fortsatt vil falle, ser vi ikke den samme brutale farta som i fjor. I disse dager landet vi også flere gode avtaler. Så når det gjelder bunnlinja, har vi tro på at 2015 skal levere bedre tall, svarer konsernsjef Are Stokstad.

Det kan lønne seg, med utålmodige eiere. Og det er godt kjent at Telenor i flere år har ønsket å selge sin betydelige eierpost på 44,2 prosent.

- Hvordan påvirker eiersituasjonen og eiernes ønske om å selge seg ut dere, i det daglige?

- Konsernledelsen har til å oppgave å sikre god utvikling for selskapet. Det er det vi jobber med. Så er her rolledelingen klar. Og, vi har et godt, aktivt og engasjert styre, som er interessert i å utvikle konsernet. Det er det jeg forholder meg til, og har gleden av å jobbe med hver dag, sier Stokstad om situasjonen.

Sjefen har tatt ferie

De siste ukene har diskusjonen om produktivitet, «late nordmenn», og mye ferier og langhelger i næringslivet, preget debatten.

Så kom en artikkel i DN om det motsatte.

Må presse ansatte til å ta ferie, skrev DN om Amedia og snakket blant annet med regiondirektør Victoria C. Schultz i Buskerud.

- Dere har problemer med å få mediehuslederne til å ta ferie. Hva med konsernsjefen - hvem passer på at han tar ferie?

- Det er i så fall konsernsjefen selv. Men - ja, det klarer jeg å ta meg. At det har vært en aktiv periode, det kan jeg bekrefte. Og sånn er jeg også skapt, jeg har alltid likt å være svært aktiv, sier Stokstad, som fredag ettermiddag er på vei hjem til Vestfold.

- Men ja, jeg hadde ferie i 2014, legger han muntert til.

  • For ordens skyld: Undertegnede journalist jobbet inntil 1. juli 2014 som redaktør og daglig leder i Amedia-avisen Finnmarken (Dagbladet Finnmarken AS). 
Til toppen