Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V). (Ole Alexander Saue)

Vil gi medier mulighet til å få både statlig og kommunal støtte

Kulturdepartementet vil åpne for at medier kan søke om driftsstøtte fra flere ordninger.

En forskriftsendring skal gjøre det mulig å søke støtte både fra Medietilsynet og Oslo kommunes nye ordning for lokalaviser, skriver Medietilsynet i en pressemelding.

I kan en ikke motta produksjonstilskudd dersom publikasjonen samtidig mottar andre former for offentlige driftstilskudd. Oslo kommunes nye mediestøtteordning for lokalaviser er eksempel på et slik tilskudd.

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto: Jan Magnus Weiberg-Aurdal

Kulturdepartementet varsler nå at de kommer til å foreslå en endring av regelverket.

– Det er bra at Kulturdepartementet ønsker å endre på forskriften. Slik unngår vi at lokale medier går glipp av driftsstøtte. Det er særlig viktig i et område som Oslo, der det er få medier som dekker lokale forhold, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Forslag til forskriftsendringer blir etter planen sendt på høring i løpet av våren, og er tenkt å få virkning for årets tildeling. Aviser som fikk produksjonstilskudd i 2019 og som fikk innvilget driftsstøtte fra Oslo kommune, fikk beholde tilskudd fra begge ordningene.

– De aktuelle avisene hadde ikke fått støtte fra Oslo kommune da de ble tildelt produksjonstilskudd. Medietilsynet vurderte derfor at produksjonstilskuddet til disse avisene var i tråd med regelverket, sier Velsand. For i år er det behov for forskriftsendringer, siden avisene da allerede har fått driftsstøtte fra Oslo kommune når de søker produksjonstilskudd, sier Velsand.

Til toppen