Lasse Kjus blir hørt: Finansavisen får kritikk av PFU på ett punkt

Lasse Kjus blir hørt: Finansavisen får kritikk av PFU på ett punkt

Lasse Kjus klaget inn Finansavisen/Hegnar for brudd på god presseskikk på seks punkter. PFU gir Finansavisen kritikk på ett punkt.

Tidligere alpinist Lasse Kjus har klaget Finansavisen/Hegnar inn for brudd på god presseskikk i en sak som omtaler et selskap han har en eierandel i. 

Artikkelen som er klaget inn heter «KPMG mener Tide Forsikring har blåst opp regnskapet». Kjus er blant eierne i Tide forsikring – og et bilde av alpinisten er hovedbildet i saken. 

Kjus mener avisa har brutt Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2, 4.1, 4.4, 4.10, 4.12 og 4.14. Punkt 3.2 handler om opplysningskontroll og kildebredde, 4.1 om hensyn og omtanke, 4.4 om dekning for titler og ingresser, 4.10 om bruk av bilder i en annen sammenheng enn den opprinnelige og 4.14 om imøtegåelsesrett. 

Pressens Faglige Utvalg gikk inn for å gi avisa kritikk på punkt 4.1 – om saklighet og omtanke i presentasjonen. 

PFU-møtet 26. februar.
PFU-møtet 26. februar. Foto: Ole Alexander Saue

– Etter en samlet vurdering så mener vi at dette ikke utløser rett til samtidig imøtegåelse, men savner Kjus sitt perspektiv i saken. Vi lander på kritikk på punkt 4.1, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen da de konkluderte. 

I sin uttalelse skriver de blant annet: 

«Det er journalistisk relevant å omtale hvem som sitter på eiersiden i selskaper, men utvalget registrerer at den påklagede bildebruken gjorde klager svært fremtredende. Dette til tross for at han ikke kunne sies å være en sentral aktør i det omtalte regnskapsbråket, og til tross for at han ikke var blitt kontaktet av redaksjonen i forkant. Gitt sakens tematikk mener utvalget at den omfattende bildebruken var problematisk sett opp mot VVP 4.1 om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon».

 

– Tvil

Utvalget var i tvil på om de skulle lande på kritikk av Finansavisen eller om de skulle la dem gå fri. 

– Jeg er i tvil, sa allmennhetens Øyvind Kvalnes. 

Han fikk støtte fra Johnsen. 

– Jeg synes det er vanskelig å kritisere mediene for fritt bildevalg, men jeg har også forståelse for klager, sa utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen. 

Nestleder Anne Weider Aasen var klar på at hun mener det problematiske var bildeteksten: ««Lasse Kjus er kjent for å kjøre korteste vei, og er blant de største eierne i Tide Forsikring, som også kutter svinger. Både BDO, Finanstilsynet og KPMG er uenig om måten de fører regnskapet på, og nå skifter de revisor til RSM.».

– Jeg synes også dette er krevende. Det gir en opplevelse av at det er ugreit og jeg forstår klager. Men jeg mener det er feil å knytte det til bildebruk. Det som gjør det problematisk her etter mitt syn er at han kobles til «å kutte svinger», sa hun. 

Hun fikk støtte av utvalgsmedlem Liv Ekeberg: 

– Som den 10. største aksjonæren, ser jeg ikke at han skal få ansvaret for dette, sa hun i møtet. 

 

Avviser brudd

Finansavisen avviste i sitt tilsvar brudd på god presseskikk, og viser blant annet til at det er vanlig å avbilde kjente mennesker i saker der om selskaper de har en eierinteresse i, heter det i sakspapirene. 

«Eierne er ikke minst viktige i et selskap som Tide Forsikring, som har vært i store problemer, og som i hele selskapets levetid har vært avhengig av pengetilførsel fra eierne, inkludert Lasse Kjus. Selskapet har gjennom årene slitt med å skaffe kapital, ikke fått konsesjon, lagt bak seg år med store underskudd, og operert med svært store svingninger i aksjekurs. Selskapet har også vært i konflikt med så vel sin tidligere revisor som Finanstilsynet. Dette har påvirket eierne og deres verdier, og det er omtalt en rekke ganger i Finansavisen.», skrev de i sitt tilsvar til utvalget. 

Til toppen