Skiløperutløst snøskred i Troms mars 2014.
Skiløperutløst snøskred i Troms mars 2014. (Foto: Kjetil Brattlien.)

DEBATT

Trygve Aas Olsen - du må gjøre hjemmeleksa di før du skriver! Kunnskapsløs mediekritikk om snøskred

- Som mediekritiker burde kanskje Olsen være mer bekymret for folk med manglende kunnskap som ytrer sine meninger, enn eksperter med et samfunnsansvar som deler sin kunnskap, skriver Kjetil Brattlien.

  • Endret
 
  • KJETIL BRATTLIEN, skredekspert, skredbokforfatter og friluftsmann

 

Medier24 sin faste spaltist Trygve Aas Olsen kritiserer undertegnede og Dagsrevyen for å feilinformere og for brudd på grunnleggende kildekritikk i en sak om snøskred i begynnelsen av påsken 2018.

Olsen mener tydeligvis at han innehar kunnskap og klokskap som overgår andre, og som mediekritikker vet han hvor skapet skal stå selv om han åpenbart ikke kunne noe om det han skrev om i denne saken.

I mangel på selvinnsikt og med støtte fra Fritt Ord opphøyer han seg likevel til fyrtårnet som skal korrigere eksperter og media.

Skredfaren var uvanlig stor over store deler av landet i påsken 2018. I Nord-Norge var forholdene ekstra farlige da forvinteren hadde dannet vedvarende svake lag i snødekket som nå ble ustabile i skredværet. Kombinasjonen av høy skredfare og påske med mye folk i fjellet fordret ekstra varsomhet. Derfor fokuserte Dagsrevyen på skred 26. mars i sendingene 19.00 og 21.00.

Bakgrunnen for skredfokuset er at snøskred har tatt 66 liv i Norge de siste 10 årene. Den typiske ulykken rammer en mann på 40 år som har valgt å oppsøke bratt og skredfarlig terreng for å kjøre på ski.

Menn i 40-årene har ofte kone eller samboer, de har ofte barn, de har søsken og foreldre som fortsatt lever. Som far og friluftsmann mener jeg at vi bør ha de som venter hjemme i tankene når vi planlegge og gjennomfører turer.

Enkelt sagt så må vi akseptere å kunne dø hvis vi velger for bratt og skredfarlig terreng. Derfor må vi stille oss spørsmålet om det bratteste terrenget er verdt prisen og hvor stor risiko vi aksepterer.

Olsen skriver om sin påske hvor han går «Tusen meter oppover, noen steder i 30 prosent helling». Hvis Olsen hadde skredkunnskap så ville han visst at 30 prosent helning bare er 17 grader, og at der er man nesten alltid skredtrygg.

Terrengvalg er det aller viktigst for vår sikkerhet, og skredulykkene i Norge ville trolig reduseres med 90 prosent hvis folk unngikk terreng brattere enn 30 grader.

Derfor har heldigvis NGI og andre laget digitale kart som viser terrenghelningen i hele Norge, og disse supergode gratis hjelpemidlene finnes blant annet på skredkart.ngi.no og i Bratt-appen.

Olsen skriver videre at NGIs Bratt-app er helt feil fordi den påstår at Dovrefjell ligger i Trollheimen (det ville jo vært lett å være en slagferdig mediekritikker hvis fagfolk ikke engang kunne sin geografi).

Hvis Olsen viste noe om det han skrev om, så kunne han bidratt til at lesere heller fikk innsikt i den meget gode offentlig finansierte skredvarslingen på NVEs nettsted varsom.no som han harselerer med. Der finner man daglig regionale snøskredvarsler for store deler av Norge utarbeidet av NVEs skredspesialister.

Regionen som heter Trollheimen strekker seg fra Nordmøre i nord til Dovrefjell i sør, og den daglige skredvarslingen inneholder svært mye god og livsviktig informasjon for de som leser varslet. Det er Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) som utarbeider de regionale varslene selv om Olsen også her bommer med fakta og misleder leserne.

Snøskredekspertene på NGI har siden opprettelsen i 1972 bistått med sin ekspertise for det offentlige, private og tidvis for media. Olsen kritiserer Dagsrevyen for brudd på grunnleggende kildekritikk når «Dagsrevyen gjorde app-leverandøren til uavhengig ekspert».

Olsen burde kanskje også kritisere Dagsrevyen som gjør den samme brøler daglig når leverandøren av yr-appen i beste sendetid gjøres til uavhengige eksperter når de melder været.

Som mediekritikker burde kanskje Olsen være mer bekymret for folk med manglende kunnskap som ytrer sine meninger, enn eksperter med et samfunnsansvar som deler sin kunnskap.

Som skredekspert mener jeg meg berettiget til å kunne kalle en spade for en spade. Trygve Aas Olsen; du må gjøre hjemmeleksa di før du skriver!

Påsken 2018 tok dessverre to liv i snøskred i Nord-Norge, og det er viktig å bringe riktig og viktig informasjon ut i media.

Til toppen