SKUP. Illustrasjonsfoto
SKUP. Illustrasjonsfoto (Bilde: Gard L. Michalsen)

Tidligere SKUP-leder tiltalt for grovt underslag

Statsadvokaten mener tidligere sekretariatsleder Jens Egil Heftøy (45) har begått grovt underslag for opp mot 200.000 kroner og har nå tatt ut tiltale.

JENS EGIL HEFTØY, nå avgått sekretariatsleder for SKUP, Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse.
JENS EGIL HEFTØY, nå avgått sekretariatsleder for SKUP, Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse. Arkivfoto: Gard L. Michalsen

I april 2016 ble det offentlig kjent at sekretariatsleder Jens Egil Heftøy i SKUP  sa opp sin stilling med umiddelbar virkning etter at revisor fant avvik i regnskapet for flere titalls tusen kroner.

Kort tid etter ble det kjent at SKUP politianmeldte Heftøy. Nå, tre år senere, har Statsadvokaten i Oslo tatt ut tiltale mot 45-åringen.

Har tatt ut tiltale

Straffeloven (1902) § 256, jf. § 255

For i hensikt derved å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, rettsstridig å ha avhendet, pantsatt, forbrukt eller på annen måte tilegnet seg en løsøregjenstand som han hadde besittelsen av, men som helt eller delvis tilhørte en annen, eller forføyet over penger han hadde innfordret for en annen eller som på annen måte var betrodd ham, idet underslaget anses som grovt, særlig fordi verdien av det underslåtte er betydelig, underslaget er forøvet ved brudd på den særlige tillit som fulgte med hans stilling eller virksomhet, om det er bokført uriktige regnskapsopplysinger, utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon eller uriktig årsregnskap.

For perioden fra og med 1. oktober 2015:

Straffeloven (2005) § 325, jf. § 324

For med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller andre rettsstridig å ha solgt, forbrukt eller på annen måte tilegnet seg en løsøregjenstand eller pengefordring som han hadde besittelsen av, men som tilhørte en annen eller forføyet over penger han hadde innfordret for en annen, eller som på annen måte var betrodd ham. Underslaget er grovt fordi det særlig er lagt vekt på at verdien av det underslåtte er betydelig, underslaget har pågått over lengre tid, det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, et verv eller oppdrag eller det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon.

De mener han har begått grovt underslag fra 1. oktober 2015 og vil ha ham dømt for brudd på to punkter i straffeloven (se fakta).

 

Advokat Henrik Boehlke i advokatfirmaet Hjort representerer Heftøy. Han sier han ikke har fått politidokumentene ennå og ønsker ikke å kommentere saken overfor Medier24 torsdag.

I tiltalen skriver statsadvokaten at Heftøy skal ha tilegnet seg 205.314,- kroner ved at han benyttet stiftelsens og sitt kredittkort. Sistnevnte skal han ha belastet stiftelsen til kontantuttak og til kjøp av varer og tjenester.

«Pengene ble brukt til private formål», heter det i tiltalen.

Statsadvokaten viser til at forholdene skal ha skjedd i perioden 13. september 2013 til 15. mars 2016 på forskjellige steder, blant annet i Oslo, Ullensaker, Lier, Lillestrøm, Sem, Bærum, Lillehammer, Sverige, Italia, Brasil, Belgia, Tyskland, USA og Hellas, og andre steder hvor han skal ha utøvd sitt yrke i regi av SKUP.

I etterkant av oppsigelsen måtte SKUP-styret ut på tiggerferd etter det de mente var økonomisk rot og underslag. De ba om en million kroner fra mediene for å rydde opp i dette og mente at konferansen lå an til å gå konkurs to ganger.

Saken skal opp i Oslo tingrett 6. og. 7. juni.

Medier24 har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Heftøy uten hell.

Til toppen